Diskuse » Železnice » Zrušené tratě « předcházející | další »

Zrušené tratě

dolů
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda
odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři
   diskuse  posl. autor příspěvků  stran  posl. příspěvek
Archivy starších příspěvků   
 
Předchozí roky: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Archiv diskuse Zrušené tratě do 29. 1. 2018 Simba 60 29. 1. 2018 15:09
Archiv diskuse Zrušené tratě do 01. 3. 2018 Karloslt 60 01. 3. 2018 20:14
Archiv diskuse Zrušené tratě do 29. 4. 2018 Old_shane 60 29. 4. 2018 16:50
   autor příspěvek
Neděle, 29. dubna 2018 - 20:57:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2312
Registrován: 8-2009
honzaklobfar: no, v tom případě buďme rádi, že Vaše odhady se většinou nevyplnily... [biggrin][biggrin][rofl]
Neděle, 29. dubna 2018 - 22:42:14  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6213
Registrován: 12-2011
S dostatečným politickým tlakem obnova může být. Napsat nějaký rozbor aktuální situace, proč ne, jen to chce psát trochu na úrovni a netvořit drby, ale ty i zde na káčku autor píše a bylo to mnohokrát rozebráno.

je v tomto případě především výhodou
Tady by to chtělo hlavně být geologem.

(Příspěvek byl editován uživatelem intelpetr.)
"Je to vaše zadnice?" otázal se a ukázal fotografii Zdeničce.
"Je," řekla a usmála se.
"Kdo vám tam natiskl ta staniční razítka?" ptal se rada Zednicek.
"Pan výpravčí Hubička"


Mé fotky na K-reportu odkaz
Středa, 02. května 2018 - 05:27:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 778
Registrován: 8-2015
Jízda mou Škodou 120 po přibližné trase úzkokolejky mezi Kvasicemi a Tlumačovem u Zlína 1.4.2018 https://www.youtube.com/watch?v=E7ORF39PeKw
Středa, 02. května 2018 - 14:39:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4237
Registrován: 4-2003
K výše odkazovanému článku Ing. Tomáše Tužína:

Článek je nekompaktní, postrádá jednotící téma. Název článku nekoresponduje s jeho obsahem. Autor skáče z myšlenky na myšlenku, aniž by jednotlivé myšlenky dále rozvíjel a prezentované hypotézy vyvracel či potvrzoval. Rozuměj, vyvracel či potvrzoval na základě faktů. Fakta jsou zde ve značné míře nahrazována autorovými domněnkami. Z článku je cítit tendenčnost a zkratkovitost ve vytváření závěrů.

Autor v článku závěrem píše: "... odborná rozhodnutí Ministerstva dopravy koná napůl utajená komise, jejíž všichni známí členové nemají ani takovou kvalifikaci v oboru, kterou tentýž stát požaduje u všech projektantů, dozorů a stavbyvedoucích. .."

Zastavil bych se u všichni známí členové, kdy je autorovi znám pouze předseda komise. Dále uvádí dva členy uvozené slovem zřejmě. Všichni známí členové tedy znamená jeden jediný člen, výraz je tak silně zavádějící.

Slovo zřejmě se objevuje i před výčtem pracovních zkušeností domnělých členů komise. Autor jejich profesní historii nezná, přesto na ní staví své konstrukty. Nehledě k tomu, že funkce ředitele odboru je funkcí především manažerskou a tvorbu odborných analýz zpracovávají příslušní odborníci daných odborů. Je naivní představa, že by ředitel sám vytvářel odborná stanoviska.

Pozornost bych věnoval i spojení napůl utajená komise. V článku se autor nezmiňuje, jak dospěl k závěru o poloviční utajenosti komise, co vše podnikl, aby získal informace o složení komise jak z hlediska zastoupených funkcí, tak konkrétních jmen. Z předešlých diskuzí s autorem se ukázalo, že jediným zdrojem informací pro autora jsou ty informace, které jsou volně k dispozici na internetu. Pak je otázkou, zda je komise skutečně obestřena rouškou tajemství, nebo autor je pouze neschopný patřičné informace si opatřit.

A možná je celá anabáze ohledně komise zbytečná, neboť její vliv na danou věc rovněž není v článku doložen. Autor sám uvádí, cituji: "Tím kdo údajně na půdě Ministerstva dopravy rozhodl je nám už dobře známá „centrální komise“ Ministerstva Dopravy." Tedy opět domněnka.

Jakou vypovídací hodnotu má článek založený na zřejměa údajně? Pouze domněnky, fakta chybí.

Ve výčtu toho pak autorova ekvilibristika stran viníka sesuvu je podružností. Dle autorovy logiky by pak stát byl i viníkem dopravních nehod, neboť stát zřizuje Policii ČR, která má dohlížet na dodržování pravidel, stát, resp. MD ČR zřizuje BESIP, který má působit výchovně a preventivně v oblasti dopravy, za státem jde agenda vzdělávání řidičů.

Na důvěryhodnosti článku nepřidává ani striktně právní pohled na věc, kdy je dle autora poškozeným dráha 097 a uživatelem této dráhy jsou vlaky. Pravopisné chyby nekomentuji.

Článek svým obsahem i stylistikou na mě působí dojmem příspěvku do školního časopisu základní či střední školy, kdy se žák či student snaží tepat nešvary, přestože mu chybí patřičný rozhled a dovednosti.

V kontextu výše napsaného bych se rád zeptal jedinců adorujících článek (Pene), v čem spatřují přínos článku, co je v něm objevné. Děkuji za odpovědi.
železnice » lokomotivy.euweb.cz | MHD Brno & Olomouc » tramvaj.wz.cz | vojenská jeskyně Výpustek a jiné podzemí » vypustek.czweb.org
Středa, 02. května 2018 - 17:41:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4809
Registrován: 7-2011
Doktor:
"Pozornost bych věnoval i spojení napůl utajená komise...Z předešlých diskuzí s autorem se ukázalo, že jediným zdrojem informací pro autora jsou ty informace, které jsou volně k dispozici na internetu. Pak je otázkou, zda je komise skutečně obestřena rouškou tajemství, nebo autor je pouze neschopný patřičné informace si opatřit."
No, teď jsem proklikal web MD a nenarazil jsem prakticky na nic, akorát na fotky a (velmi) stručné profily vedoucích pracovníků. Takže vycházím-li z premisy, že MD je veřejná instituce a že je ve veřejném zájmu občanů vědět jak a podle čeho rozhoduje, pak ta komise je zcela utajená, protože na stránkách MD jsem se o ní nedozvěděl nic. A na netu se dá tak maximálně dohledat, že ona instituce, tedy jakási centrální komise s největší pravděpodobností existuje, ale co dělá, kdo ji k tomu dal pravomoci, komu se odpovídá a kdo v ní sedí, se mi dohledat nepodařilo. A pokud taková instituce opravdu nexistuje - dost věcí nalezených na netu svědčí že ano - a pokud má opravdu takovou "moc" - dost věcí nalezených na netu svědčí že nejspíš má - pak by bylo přinejmenším transparentní, kdyby se o ní dalo někde něco jednoduše dozvědět. A ne, že - pokud o tom vůbec něco existuje - se k tomu musí člověk složitě proklikávat půl dne.
Doktor:
"Jakou vypovídací hodnotu má článek založený na zřejmě a údajně? Pouze domněnky, fakta chybí."
Vypovídací hodnotu má omezenou, samozřejmě. Nicméně co dělat v případě, kdy fakta chybí, nejsou dohledatelná? Zbývají domněnky.
Na druhou stranu, byť autor není slohový stylista, na mě to působí dojmem, že ví, o čem mluví a s podobnými problémy se v rámci své praxe už (dalo by se říci bohužel) setkal. A stejnětak na mě článek působí a tak ho i chápu, že autor předkládá pouze svůj (subjektivní) názor, ne nezpochybnitelnou pravdu.
Pružinskij
Středa, 02. května 2018 - 17:54:06  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2465
Registrován: 4-2015
pak ta komise je zcela utajená, protože na stránkách MD jsem se o ní nedozvěděl nic. A na netu se dá tak maximálně dohledat, že ona instituce, tedy jakási centrální komise s největší pravděpodobností existuje, ale co dělá, kdo ji k tomu dal pravomoci, komu se odpovídá a kdo v ní sedí, se mi dohledat nepodařilo.
Ano, když něco nevisí na netu, tak je generace Y a Z ztracená ...[biggrin]
Obsazení komise je dané nějakou vyhláškou MD (jejíž název a číslo jsem zapomněl, páč mě více zajímají třeba ženy, než paragrafy).
Nicméně, opravdu ještě nebyla zavedena povinnost všechno vyvebit. A je to asi i dobře.
West code was broken.

Středa, 02. května 2018 - 19:53:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4238
Registrován: 4-2003
Bobik:
"Nicméně co dělat v případě, kdy fakta chybí, nejsou dohledatelná?"
Co nelze najít na internetu na první klik, to jakoby neexistovalo? Fakta nechybí, to je pouhá neschopnost vyvinout úsilí pro jejich získání (anebo cílená dezinformace).

K Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR (dále jen CK):
Předsednictvo CK - předseda 1. náměstek ministra dopravy, 1. místopředseda příslušný náměstek ministra dopravy, 2. místopředseda ředitel odboru strategie MD ČR, členové CK - ředitel věcně příslušného odboru MD ČR, ředitel odboru MD ČR kompetentního k příslušnému druhu dopravy, ředitel odboru fondů EU, ředitel odboru ITS, zástupce SFDI. Bez hlasovacího práva se mohou jednání CK účastnit zástupci investora, projektanta a oponenta, případně zástupci dalších relevantních odborů MD ČR. Činnost CK - CK projednává, posuzuje a rozhoduje o dalším postupu při přípravě a realizaci staveb dopravní infrastruktury. CK svolává a jednání organizuje odbor MD ČR, v jehož kompetenci je projednávaná problematika.

Z výše uvedeného je patrné, že jmenný seznam členů komise není nijak utajován a Tom Tužín ho zcela logicky ani dohledat nemohl. Jmenný seznam se totiž bude lišit případ od případu dle projednávaného druhu dopravy. U stálých členů se budou jména měnit dle aktuální obsazenosti daných pozic, konkrétní jména vedení MD ČR jsou volně dostupná.
Bobik:
"Na druhou stranu, byť autor není slohový stylista, na mě to působí dojmem, že ví, o čem mluví a s podobnými problémy se v rámci své praxe už (dalo by se říci bohužel) setkal. A stejnětak na mě článek působí a tak ho i chápu, že autor předkládá pouze svůj (subjektivní) názor, ne nezpochybnitelnou pravdu."
Článek rozhodně nevyznívá jako prezentace subjektivního názoru autora. Je očividná snaha prezentovat nepodložené výroky jako fakta. Pokud to nevnímáš, pak jsi úspěšně podlehl manipulaci. Anebo prostě pro to nemáš cit či dostatečné zkušenosti. Autor článku Tom Tužín se vyskytuje i zde, na K-reportu, a již se opakovaně "odkopal". Demagogie a manipulace pro něj nejsou ničím cizím a jdou ruku v ruce s až absurdní prácí se zdroji a daty, kdy za relevantní data považuje jen ta data, která jsou veřejně dostupná na internetu. Což se ukazuje i v diskutovaném článku. Proto bych byl opatrný se soudy, že ví, o čem mluví. Jde o fandu lokálek zapáleného do té míry, že ratio ustupuje emocím a při oponentuře místo argumentů nastupuje demagogie a agrese. Jednou dokonce vyhrožoval fyzickým napadením oponenta. To jen, aby sis udělal obrázek.
železnice » lokomotivy.euweb.cz | MHD Brno & Olomouc » tramvaj.wz.cz | vojenská jeskyně Výpustek a jiné podzemí » vypustek.czweb.org
Středa, 02. května 2018 - 23:18:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4811
Registrován: 7-2011
Pružinskij:
"Ano, když něco nevisí na netu, tak je generace Y a Z ztracená ...[biggrin]"
Tak to je mi těch generací líto. Ještě že mezi ně nepatřím...[biggrin]
Doktor:
"K Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR (dále jen CK):..."
Hmm, tak jsi lepší než já. Já to dohromady nedal.
Doktor:
"Článek rozhodně nevyznívá jako prezentace subjektivního názoru autora...."
Nehádám se, každej na to zkrátka máme jinej náhled, no.
Čtvrtek, 03. května 2018 - 15:24:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 997
Registrován: 7-2017
asi by to zase chtělo nějaké fotky zrušených tratí....[wink][kladivo]
dědek_hank
Čtvrtek, 03. května 2018 - 16:54:00  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 531
Registrován: 7-2017
Doktor:
"Co nelze najít na internetu na první klik, to jakoby neexistovalo?"

V případě státních orgánů a institucí a jejich rozhodování o věcech veřejného charakteru - což tento případ bezesporu je - by mělo být jejich samozřejmou povinností zveřejňovat věci takovým způsobem, aby se to na první klik najít dalo; plněn bez dalších keců a mlžení ze strany institucí by pak měl být přirozený a oprávněný požadavek kteréhokoli občana, aby instituce tuto povinnost dodržovaly.
Čtvrtek, 03. května 2018 - 19:07:36  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4241
Registrován: 4-2003
dědek_hank:
"V případě státních orgánů a institucí a jejich rozhodování o věcech veřejného charakteru - což tento případ bezesporu je - by mělo být jejich samozřejmou povinností zveřejňovat věci takovým způsobem, aby se to na první klik najít dalo"
Vzhledem ke kvantu informací, které "by se měly zveřejňovat", zkuste nastínit, jak by měl vypadat takový portál veřejné správy, kde by bylo vše "na první klik". Upřímně, já si takovou realizaci představit nedokážu, rozhodně ne při zachování přehlednosti. Nehledě k tomu, že člověk leckdy ani neví, co by měl vůbec hledat. Příslušná směrnice řešící Centrální komisi MD ČR byla na třetí klik - je to mlžení a napůl utajení?

Funkčně gramotný jedinec si informace dokáže dohledat. Pokud je hledání neúspěšné, umí si o informace říci. Až poté, co informace nenalezne a s žádostí o ně je odmítnut, může lát. Pakliže tak ovšem činí, navíc veřejně, nedosáhl-li svého "na první klik", je to obrazem jeho nekompetentnosti. Toť to, na co jsem poukazoval.

--- --- ---
Bobik:
"Nehádám se, každej na to zkrátka máme jinej náhled, no."
Jen ze zvědavosti, co je tedy dle tebe obsahem sdělení článku? Co jím chce Tom Tužín říci? A nevadí ti, že podstatnou část článku tvoří fabulace, byť fakta jsou lehce zjistitelná, a z fabulací jsou vyvozovány soudy? Věříš fundovanost autorovi tvrdícímu, že poškozeným je dráha 097 a uživatelem této dráhy jsou vlaky?
železnice » lokomotivy.euweb.cz | MHD Brno & Olomouc » tramvaj.wz.cz | vojenská jeskyně Výpustek a jiné podzemí » vypustek.czweb.org
Čtvrtek, 03. května 2018 - 19:22:28  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4818
Registrován: 7-2011
Doktor:
"Jen ze zvědavosti, co je tedy dle tebe obsahem sdělení článku?"
V rychlosti (musím do práce, víc klidně jindy) - že to stát posral, že se nemá k tomu, aby zjednal nápravu, že se z chyb nepoučil a že rozhoduje "stejně blbě" klidně dál.
dědek_hank
Čtvrtek, 03. května 2018 - 20:24:03  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 532
Registrován: 7-2017
Doktor:
"Vzhledem ke kvantu informací, které "by se měly zveřejňovat", zkuste nastínit, jak by měl vypadat takový portál veřejné správy, kde by bylo vše "na první klik"."

Naopak: Já jako občan mám právo takové požadavky vznášet a státní správa je tu od toho, aby je plnila. Já to za ni vymýšlet nebudu, jak to má dělat.
Čtvrtek, 03. května 2018 - 21:12:11  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4242
Registrován: 4-2003
dědek_hank:
"Já jako občan mám právo takové požadavky vznášet a státní správa je tu od toho, aby je plnila. Já to za ni vymýšlet nebudu, jak to má dělat."
Chtělo by to dostatek soudnosti a uvědomit si, zda je požadavek vůbec reálný a realizovatelný. Při vší úctě, požadavek "vše na první klik" je fantasmagorie. A jsem přesvědčen, že ani Vy sám nejste s to definovat, co vše náleží mezi věci, které by měly být k dohledání "na první klik". Každý má své zájmové oblasti a co řešíte Vy, je jiným cizí. A opačně. A teď si představte, že vše pro všechny by mělo být na jednom místě, "na první klik".

Stále platí otázka - informace nalezená na třetí klik je mlžení?

--- --- ---
Bobik:
"V rychlosti (musím do práce, víc klidně jindy) - že to stát posral, že se nemá k tomu, aby zjednal nápravu, že se z chyb nepoučil a že rozhoduje "stejně blbě" klidně dál."
A jaká fakta v článku poukazují na výše uvedené? Plus zbytek předchozích zvídavých dotazů.
železnice » lokomotivy.euweb.cz | MHD Brno & Olomouc » tramvaj.wz.cz | vojenská jeskyně Výpustek a jiné podzemí » vypustek.czweb.org
Čtvrtek, 03. května 2018 - 21:18:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1000
Registrován: 7-2017
Dobrovice-Rokytňany 30.3.2010


Čtvrtek, 03. května 2018 - 21:43:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8225
Registrován: 5-2002
V případě státních orgánů a institucí a jejich rozhodování o věcech veřejného charakteru - což tento případ bezesporu je - by mělo být jejich samozřejmou povinností zveřejňovat věci takovým způsobem, aby se to na první klik najít dalo - a kolik % v tom vašem utopistickém zelenopirátském státě dělaj daně??
dědek_hank
Pátek, 04. května 2018 - 07:54:36  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 533
Registrován: 7-2017
Borovička:
"V případě státních orgánů a institucí a jejich rozhodování o věcech veřejného charakteru - což tento případ bezesporu je - by mělo být jejich samozřejmou povinností zveřejňovat věci takovým způsobem, aby se to na první klik najít dalo - a kolik % v tom vašem utopistickém zelenopirátském státě dělaj daně??"

Kolik % daní se v tomto reálně-kapitalisticko-mafiánském státě rozkrade?
Pátek, 04. května 2018 - 08:18:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4819
Registrován: 7-2011
Doktor:
"A jaká fakta v článku poukazují na výše uvedené?"
No, je faktem, že se kvůli "politickým důvodům" tlačilo na otevření. Takže se spěchalo. Stejnětak je faktem, že geologové varovali, že to tam není dobrý. A je nesporným faktem - protože to spadlo - že se na ně moc nedalo, resp. byla snaha (jak to říct výstižně) "objednat" posudek, který by vyhovoval. Přitom logika by měla velet, že jsou-li pochybnosti, mělo by se více prověřovat.
Doktor:
" Věříš fundovanost autorovi tvrdícímu, že poškozeným je dráha 097..."
A proč by ne? Vždyť je to vlastně pravda, dráha 097, tedy vlastně SŽDC, které patří, utrpěla škodu, kterou způsobila jiná organizace, tedy ŘSD. A to, že obě "firmy" mají stejného "vlastníka" (tedy stát), je irelevantní.
Doktor:
"...a uživatelem této dráhy jsou vlaky?"
No a nejsou snad? Kdyby to bylo obráceně, tedy dráha, nebo ještě lépe ten kamenolom nahoře, co je snaha to na něj hodit zavalil silnici, jejímž uživatelem jsou kamiony, tak těm firmám, kterým patří, resp. zákazníkům, co si je najaly (analogie k vlakům, objednaným krajem a cestujícím, jak se uvádí v článku), taky vznikne škoda. A s pravděpodobností hraničící s jistotou lze říci, že stát by v tom případě po tom kamenolomu tvrdě vymáhal škodu (o což se mimochodem snaží, viz příslušná žaloba). A když už jsem nakousl i ten kamenolom, tak je pravda, že dokud se nezačala vrtat dálnice, kamenolom fungoval a vlaky pod ním v pohodě jezdily. A stejnětak je pravda, že kdyby svou činností pomalu a postupně přispíval k nestabilitě, tak od toho je tu baňák, který má dohlížet a kontrolovat.
Doktor:
"A nevadí ti, že podstatnou část článku tvoří fabulace, byť fakta jsou lehce zjistitelná, a z fabulací jsou vyvozovány soudy?"
Ano, to mi vadí, byť si nemyslím, že to tvoří podstatnou část článku. Třeba ta část zabývající se náklady na obnovu a kritika toho, co do nákladů ne/započítávat a proč, ta mi přijde poněkud zvláštní, hlavně z toho důvodu, že popis autora působí, jako kdyby se s oním materiálem (materiály) ze kterého čerpá informace seznámil, ale žádnej odkaz pro ověření, zdali to skutečně je tak, jak tvrdí, už nedává. Dále to, co jsi vytýkal už ty, tedy obsazení centrální komise. A závěr, kdy na základě jednoho jistého a dvou pravděpodobných členů komise a posouzení jejich hlavně praxe vyvozuje jejich ne/kompetentnost mi taky košer moc nepřijde (jo kdyby si byl jist alespoň nadpoloviční většinou, pak prosím).
Doktor:
"...co je tedy dle tebe obsahem sdělení článku? Co jím chce Tom Tužín říci?"
Jak už jsem psal včera, ale ať je to pohromadě - že to stát posral, že se nemá k tomu, aby zjednal nápravu, že se z chyb nepoučil a že rozhoduje "stejně blbě" (tedy politická rozhodnutí mají přednost před odbornými) klidně dál.
Doktor:
"...jak by měl vypadat takový portál veřejné správy, kde by bylo vše "na první klik"..."
Tak je otázka, co si pod pojmem "na první klik" přesně představit. Nicméně jak to maj třeba u těch stránek MD, tak mi to (ze začátku) v zásadě špatný nepřijde. Nicméně když rozkliknu jednotlivé odbory (o činnosti oddělení), spousta věcí mi přijde příliš stručná a nicneříkající (např. sekce 1. náměstka, odbor strategie, oddělení 521 dopravní politika a čistá mobilita - potud dobrý, ovšem dál už se výpis činnosti na podrobnější a konkrétnější popis rozkliknout nedá, takže třeba z odrážky činnosti související s podporou rozvoje čisté mobility, včetně zajišťování financování plnících a dobíjecích stanic pro alternativní paliva z dotačních programů se nedá zjistit, co si pod tím konkrétně představit. Nicméně až potud ty stránky víceméně splňují to, co si představuju pod pojmem "na první klik".

Ovšem dál už ne (proč?) a chce-li někdo znát podrobnosti, musí pátrat metodou pokus-omyl, při zjišťování, zdali k danému třeba vůbec něco existuje, což je špatně.
A pak by taky měl být samozřejmostí nějaký přehledný rejstřík, vyhledávač (nebo jak to nazvat), na jehož základě by se dalo snadno něco najít. Zejména proto, protože jak sám uvádíš že člověk leckdy ani neví, co by měl vůbec hledat. Což dneska je banalita, kterou umí kdeco a kdejaké stránky. Nicméně když jsem do toho vyhledávače co tam maj zadal "centrální komise", nenašlo mi to prakticky nic. Když jsem zadal "oprava tratě 097", našlo mi to akorát rok starý nicneříkající canc jako odpověď na nějaké dotazy (hlavně u Ad1 odpovědi se nejde dozvědět co a proč se preferuje/bylo zvoleno, proto "nicneříkající").

A taková záložka "otevřená data" - "smlouvy" je vůbec vražda, kde se nedá dozvědět prakticky nic, tam se dá akorát stáhnout xlsx (csv) soubor za daný rok, což je excelová tabulka se seznamen smluv. Ale když jsem se chtěl dozvědět (r.2017), co je např. třeba "Poskytování expertních služeb" (název oné smlouvy) od firmy e-Fractal s.r.o. za cenu 1,9mil, tak jsem to zkrátka nenašel (a když jsem do toho jejich vyhledávače mimo jiné zadal i název oné firmy, tak na mě vyběhl akorát dokument "Protiprávní jednání a boj s korupcí" - vtip? kouzlo nechtěného? [biggrin]).
Pátek, 04. května 2018 - 08:47:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8227
Registrován: 5-2002
Když jsem zadal "oprava tratě 097", našlo mi to akorát rok starý nicneříkající canc - to je zřejmě proto, že bylo použito jen textové vyhledávání implementované úřadem relativně levně na klíč se sw. Druhá cesta je opatřovat důsledně (= mít důsledně pracující úředníky, kterým to jen zabírá čas) k datům i metodicky správná metadata a podle nich mnohem kvalitněji vyhledávat. Nedůsledného úředníka možná vystřídá časem něco uměle inteligentního, ale umělou inteligencí zřejmě v dohledné době nenahradíme úředníky řídící pocesy na úřadě. Takže ty informace stejně nedostanete, jak požadujete.

Jinak informace "vše na jedno tlačítko" je dnes nedostižný (opravdu?) sen totalitních režimů, takže pozor na opačný extrém otevřených informací.
Pátek, 04. května 2018 - 09:00:28  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 12176
Registrován: 11-2002
zeuke: zajímavé, když jsem tam byl o cca 10 let dříve, v okolí Žerčic (a notný kus za ně) koleje ještě byly..
Pátek, 04. května 2018 - 16:22:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4926
Registrován: 12-2004
Demagogie není nikdy dost, hlavně , pokud je namočená ze 7 procent do pravdy:
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/38-zol-poz vanky/4345-rakousko-lokalky-padnout-nenecha
Pátek, 04. května 2018 - 16:45:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6220
Registrován: 12-2011
Pomlouvají národního dopravce, byť rakouského, že se velkopansky vzdal této lokálky a předal to soukromníkovi? No ne [proud]

(Příspěvek byl editován uživatelem intelpetr.)
"Je to vaše zadnice?" otázal se a ukázal fotografii Zdeničce.
"Je," řekla a usmála se.
"Kdo vám tam natiskl ta staniční razítka?" ptal se rada Zednicek.
"Pan výpravčí Hubička"


Mé fotky na K-reportu odkaz
dědek_hank
Pátek, 04. května 2018 - 16:58:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 534
Registrován: 7-2017
Zzz:
"Demagogie není nikdy dost, hlavně , pokud je namočená ze 7 procent do pravdy:
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/38-zol-poz vanky/4345-rakousko-lokalky-padnout-nenecha"

A jak tedy zní 100% pravda? Rád se nechám poučit, do problému nejsem zasvěcen...
Pátek, 04. května 2018 - 17:26:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4927
Registrován: 12-2004
dědek hank: Tak si projděte historii lokálek v Rakousku za posledních cca 40 let, kolik se znovuobnovovalo k("neturistickému") provozu a pochopíte, na co jsem narážel v souvislosti s odkazem...
Pátek, 04. května 2018 - 17:48:03  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1001
Registrován: 7-2017
ad jena - já když tam byl poprvé,tj. někde 1991,tak nás dokonce ještě na konec vlečky vezla rosnička...ochotný fíra...to už je dávno pryč...[sad]
dědek_hank
Pátek, 04. května 2018 - 17:53:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 535
Registrován: 7-2017
Zzz:
"dědek hank: Tak si projděte historii lokálek v Rakousku za posledních cca 40 let, kolik se znovuobnovovalo k("neturistickému") provozu a pochopíte, na co jsem narážel v souvislosti s odkazem..."

Aha.

No, já bych to neoznačil za záměrnou demagogii. Na tu je nutná jistá intelektuální úroveň a tu jsem u autora (pravděpodobně snaživého amatéra... [biggrin]) po několikerém přečtení článku ani při nejlepší vůli neshledal. V konkrétním případě jde spíš o kouzlo nechtěného [crazy]. Redakci toho periodika (o jehož existenci, natož existenci jeho webového archívu, jsem dosud neměl ani ponětí, takže už se zlomyslně těším, jak si počtu... [satan]) bych pak doporučil, aby si najalo autory, kteří se zmůžou na něco víc než výtvory na úrovni slohových prací žáků měšťanské školy. Ale tento problém, totiž katastrofální vzdělanostní a intelektuální úroveň autorů/redaktorů/editorů, se už desítky let projevuje i v mnohem renomovanějších médiích, takže to zřejmě zůstane voláním na poušti... [smrt]
Pátek, 04. května 2018 - 19:22:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4243
Registrován: 4-2003
Bobik: Dráha 097 je poškozená, nikoliv poškozeným. Poškozeným ani být nemůže. Stejně tak vlaky nemohou být uživatelem dráhy 097. Trať ani vlaky nemají právní osobnost (právní subjektivitu), nemohou vystupovat jako subjekty práva. Chápu, že pro tebe to jsou sotva rozlišitelné nuance, no je to setsakramentský rozdíl. Pokud to však nerozlišuje autor článku, dehonestuje tím obsah článku a těžko mu věřit, že ví, "o čem mluví".

Čisté fabulace a spekulace tvoří polovinu článku. A zbylá polovina je více o emocích než o faktech. Už jen kolikrát se v článku objevuje slovo "tupý". Skutečnými fakty jsou informace typu, že 1. náměstkem ministra dopravy je Ing. Tomáš Čoček nebo že k sesuvu došlo 7. června 2013.

Má-li být autor brán vážně, musí umět pracovat s informacemi, musí být schopen si je opatřit a to se následně musí promítnout v publikovaném článku. Pokud se autor omezí pouze na vyhledávání na internetu "na první klik" a v případě, že nic nenajde, tak publikuje článek plný domněnek a spekulací, navíc zbarvený výrazy o tajení informací, pak to silně podlamuje jeho důvěryhodnost. Konkrétně Tomáši Tužínovi po jeho výstupech plných demagogie, manipulace a agrese nevěřím ani čárku.

"Stát všechno posral" či "ti nahoře to dělaj blbě", navíc bez konkrétních faktů, což je výsledné sdělení článku, jak je vnímáš ty, je na úrovni obyčejných hospodských tlachů. Pokud tak máme pohlížet na předmětný článek, budiž. Tomu by odpovídalo i přizvukování "von má pravdu"...
železnice » lokomotivy.euweb.cz | MHD Brno & Olomouc » tramvaj.wz.cz | vojenská jeskyně Výpustek a jiné podzemí » vypustek.czweb.org
Pátek, 04. května 2018 - 21:14:06  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 228
Registrován: 8-2014
Zeuke a Jena: já jsem tam byl v roce 1993 a to byly koleje až k pískovně v Ujkovicích. V pískovně ještě stála skříň z nějaké staré tramvaje.V Žerčicích bylo kolejiště i s výhybkama. Kdysi jsem tam byl jako malý kluk dokonce v čekárně a pamatuju, že se tam na zemi válely jízdenky, dokonce jsem jich pár sebral, bohužel už je ale nemám.
Pátek, 04. května 2018 - 21:41:49  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1005
Registrován: 7-2017
jojo...to je pravda...i tu tramvaj-vlek jsem tam fotil...koleje končily přímo ve stoupání před pískovnou..teď už to tam všude vypadá jinak...[sad][sad]
Pátek, 04. května 2018 - 21:51:52  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1006
Registrován: 7-2017
odjinud...Mistrovice,cyklostezka varhany 2013 /Česká Lípa-Kamenický šenov
Sobota, 05. května 2018 - 22:05:15  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1264
Registrován: 9-2005
Lovečkovice - zubrnické zhlaví v těchto dnech:

Sobota, 05. května 2018 - 22:10:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1011
Registrován: 7-2017
Martine bravo[ok][ok]
Sobota, 05. května 2018 - 22:50:17  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 229
Registrován: 8-2014
Martin Kašpar: tak to je pecka, snad se opravdu znovu svezeme až do Uštěku (Auscha).
Neděle, 06. května 2018 - 09:10:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1265
Registrován: 9-2005
Je to jen malý kousek, takže o Úštěku si zatím můžeme nechat jen zdát.

Je to jedna ze součástí připomínky "výročí" 40. let od zrušení dráhy, které bude koncem května. A v těch Lovečkovicích nepůjde jen o ten kousek trati, výrazně se rekonstruuje budova v pozadí - bývalý traťmistrovský okrsek.
Neděle, 06. května 2018 - 10:26:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1432
Registrován: 5-2007
Další díl Zaniklých tratí:
https://cestovani.idnes.cz/zanikle-trate-loket-horni-slavkov-loke tska-draha-zeleznice-p4b-/po-cesku.aspx?c=A180418_105523_po-cesku _vrja
Pružinskij
Neděle, 06. května 2018 - 14:27:30  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2478
Registrován: 4-2015
snad se opravdu znovu svezeme až do Uštěku (Auscha).
To se obávám, že za našich životů nebude, přeci jen je trochu divné na jednom konci kraje dráhy rušit, protože na jejich provoz nemáme a na druhém bychom měli dost na obnovu dávno zrušené trati. I když samozřejmě jako výletní atrakce by to bylo hezké.

asi by to zase chtělo nějaké fotky zrušených tratí....
Tak tedy jednu velmi známou a nádhernou klasiku. Ostravice - Bílá s odhaleným nádražím ve Starých Hamrech a navazující úzkokolejka k Bedřichově klauze. Jeden z nejhezčích výletů, které jsem v poslední době odchodil.
Ostravice - hráz VD Šance:
Staré Hamry - Bílá:
West code was broken.

Pružinskij
Neděle, 06. května 2018 - 14:38:59  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2479
Registrován: 4-2015
V Bílé se ještě v polovině března lyžovalo, všude čilý ruch. Prošel jsem obcí a v parku se "chytil" zbytků úzkokolejné lesní železnice. Moc toho tedy nezbylo, ale některé partie jsou hezké:
Závěrečný úsek posledních 2 km pod Bedřichovou klauzou a odbočkou Okrouhlice bez fotek.
West code was broken.

Pružinskij
Neděle, 06. května 2018 - 14:42:54  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2480
Registrován: 4-2015
Staré Hamry - nedostavěná lesní železnice do údolí Červíku. Zářez nad nádražím v Hamrech, uváděný náznak tělesa jsem tedy nenašel:


West code was broken.

Neděle, 06. května 2018 - 15:59:50  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1013
Registrován: 7-2017
opět nádherná dokumentace!!![ok][ok][ok]
Čtvrtek, 10. května 2018 - 15:58:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4252
Registrován: 4-2003
Report (bez obrázků) z Korytničky: V sobotu byla zahájena další sezóna na bývalé trati Ružomberok - Korytnica, které se teď říká "Cyklokorytnička". Cyklostezka na tělese zrušené trati je hojně využívána, no kvalita povrchu značně sešla, byť to není tak dlouho, co byla stezka otevřena. Šotolinou prorůstá vegetace a zužuje šířku stezky, leckde se již vytvořil zelený pás uprostřed stezky. Každopádně na horské či trekingové kolo plně vyhovující. V Korytnici kúpeloch je otevřen relativně nový (druhým rokem) penzion s restaurací Svätopluk. V nabídce pivo (Bernard), limo (včetně točené Kofoly), omezená denní nabídka jídel. Jídlo průměrné - nepotěší, neurazí, nic, kvůli čemu bych se vracel. Ceny standardně slovenské, tedy nic pro kolenovrty. Za stovku se zde fakt nenajíte. Areál lázní stále zpustlý, no prameny udržované. A pozor na medvědy!
železnice » lokomotivy.euweb.cz | MHD Brno & Olomouc » tramvaj.wz.cz | vojenská jeskyně Výpustek a jiné podzemí » vypustek.czweb.org
Sobota, 12. května 2018 - 20:09:15  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1266
Registrován: 9-2005
Znovu Lovečkovice - pokračující práce na zhlaví a záhlaví.Původně na záhlaví byl tvar 6e, ten se ale nedochoval. Dochovalo se ale 8 ks kolejnic tvaru T z verneřické větve, které byly tehdejšími ČSD organizovaně v letech 1978-79 snášeny a ještě jinde použity. Těch 8 ks však zůstalo zapomenuto až za přejezdem a dožily se dnešních dní. Po letech byly vytaženy z bláta a následně použity k doplnění koleje na záhlaví. Tím bylo určeno upevnění T5.
Budova okrsku prochází rekonstrukcí a bude zde napůl umístěna železniční expozice a napůl prostory pro potřeby obce. Objekt byl postaven asi během 30. let, neboť do konstrukce byly zhusta zabudovány vyřazované kolejnice tvaru XXIVa, které se v té době začaly nahrazovat tvarem Xa.
Pozemkově je nádraží "průjezdné" po obou dopravních kolejích, zde je zahrada načerno, legálně je pouze přes bývalou manipulační kolej.
Sobota, 12. května 2018 - 20:17:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2515
Registrován: 1-2006
Martin Kašpar : moc pěkná práce, držím palce [jidlo][ok]
Sobota, 12. května 2018 - 22:18:09  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 45
Registrován: 7-2017
Martine, krásná práce. Stále Vás obdivuji a fandím.
Sobota, 12. května 2018 - 22:38:48  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1031
Registrován: 7-2017
Martine také Bakováci fandí!![ok][ok][ok]
Neděle, 13. května 2018 - 10:23:12  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 354
Registrován: 3-2010
Ad Martin Kašpar: Dle připravených závor na zveřejněné fotce se nemohu ubránit otázce, jestli se nebude opravovat celý přejezd... Děkuji za odpověď.
Neděle, 13. května 2018 - 13:09:48  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1267
Registrován: 9-2005
Přejezd nikoliv, závory tam byly pouze deponovány.
Pondělí, 14. května 2018 - 20:23:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 768
Registrován: 10-2009
Martin Kašpar: vím, ale vícero fotek by nebylo? Předem díky (klidně i Zubrnice, atd). Proč přejezd ne? Zatím a nebo nikdy?
Cogwheel
Úterý, 15. května 2018 - 09:34:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5520
Registrován: 1-2012
Zajeďte se tam podívat, třeba 2. června (do Zubrnic pojede pára). Pak můžete pokračovat pěší túrou a [fotic].
Úterý, 15. května 2018 - 18:56:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1269
Registrován: 9-2005
A ze Zubrnic pak NAD v podobě autobusů Š706RTO, takže ani pěšky nemusíte.

Přejezd zatím ne, je to o účelu a hlavně penězích.
Úterý, 15. května 2018 - 23:40:04  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7240
Registrován: 9-2003
Blahopřeji do Zubrnic..však i ten přejezd časem bude :-)a prosím větší fotky :-)
Počátek května je na procházení zrušených tratí většinou již pozdě-zvláště letos,ale tratě které jsou pokryty asfaltem to snesou..Zaměřil jsem se na opakovaný průzkum bývalé trati Ostrov - Jáchymov.Znalci vědí,koneckonců vyšla i brožura.Já se díky pobytu v lázních Jáchymov zaměřil na vlečku tabákové továrny která byla pokračováním trati a taknějak po letech projít i celou trasu byť je z většiny cyklostezkou..Doporučuji návštěvu muzea v Jáchymově,kde kromě minerálů,středověké historie dolování i temných časů uranových lágrů najdete i několik velmi pěkných pohlednic a obrázků kde je bývalá trať i vlečka..a může se fotografovat :-) Můj dřívější dojem byl ,že vlečka pokračovala odřezem ve svahu k první budově tabákové továrny(viz.mapka)ale v muzeu mají pohled na celý areál továrny kde se mezi budovami vyjímá výhybka,kde úvratí vede kolej k rampě i na druhé straně budovy a vlečka samotná pokračuje za hlavní budovu továrny ,kde za ní končí zjevně u kotelny kde na historickém obrázku je vidět komín.(budovy jen bez komínu stojí dodnes).Vše je dobře pochopitelné na letecké mapě na kontaminace cenia..Pokusím se o bližší popis fotek.Zbytek vložím jak to systém dovolí.


..pořádná mašina má kotel a komín..
Úterý, 15. května 2018 - 23:54:17  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7241
Registrován: 9-2003


..pořádná mašina má kotel a komín..
Úterý, 15. května 2018 - 23:58:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7242
Registrován: 9-2003

..pořádná mašina má kotel a komín..
Středa, 16. května 2018 - 00:09:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7243
Registrován: 9-2003..pořádná mašina má kotel a komín..
Středa, 16. května 2018 - 00:20:25  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7244
Registrován: 9-2003..pořádná mašina má kotel a komín..
Středa, 16. května 2018 - 00:28:00  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7245
Registrován: 9-2003
A na konec konec..stupidní dement musel počmárat obrázek z likvidace vlečky v ulicích Ostrova už jen samotný ne moc kvalitní..a na infopanelech se objevily dvě fota z posledního vlaku..těleso trati(vlečky) přes město je z 80% pod asfaltem jako cyklostezka či chodník,až blíže k okraji města je znát pruh štěrku podél silnice,víc napoví letecké mapy.Zajímavé je,že zbytek vlečky v Jáchymově je dodnes v mobilní aplikaci mapy.cz v turistickém náhledu dodnes kreslen jako zrušená trať ,byť je to pár set metrů.. Stavební činnost a čas pomalu maže poslední zbytky..

..pořádná mašina má kotel a komín..
Pružinskij
Středa, 16. května 2018 - 07:39:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2506
Registrován: 4-2015
Hezké! Tu fotku z likvidace svršku vám tady může řada lidí vložit, fotili to tenkrát snad všichni magoři z regionu... někde jí můžu vyhrabat.
Až se pojedete příště vyšKOPkovat do Jáchymova, můžete pokračovat v bádání nad dalšími pozůstatky temné minulosti - kousek od Tabačky půjdete údolím k lanovce a v ohbí potoka naleznete spodní konec uranové svážnice. Po ní vzhůru do drsného kopce, nahoře těleso + zbytky kolejiva horizontální drážky k štolám. Další svážní dráha byla přímo ve městě, taky průchozí a další v okolí. Celkem asi 8 - 10 lokalit. Něco je přestavěné na cesty, ale svážnice jsou většinou hezky dochované a průchozí.
West code was broken.

Středa, 16. května 2018 - 07:50:15  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 43
Registrován: 7-2017
V té továrně byla úzkorozchodná elektrifikovaná drážka. Ta je na té pohlednici.

Jinak pár zbytků kolejí se najde i v areálu Škodovky v D.Ždáru.
Cogwheel
Středa, 16. května 2018 - 09:36:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5523
Registrován: 1-2012
Ano, také jsem toho názoru, že na snímcích jáchymovské tabákové továrny (poslední obrázek první a v detailu první obrázek druhé Alfovy série) je zachycena elektrifikovaná vnitoropodniková úzkokolejka - zřetelně jsou vidět sloupy trakčního vedení.
Středa, 16. května 2018 - 10:25:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7247
Registrován: 9-2003
Díky za doplňky..pravda,při detailním zkoumání mi cosi připomínalo tramvajové sloupy trolejového vedení..trochu mi to ale vrtá hlavou..proč by např.uhlí do kotelny tahali z normálního rozchodu přes fabriku jinak..nebylo by snadnější tam dotáhnout normální kolej?Na kontaminaci to tak vypadá..místo i sklon by to umožňovaly..Zas mám o čem přemýšlet :-)

Pružinskij - díky inspirace je mnoho.. i po lesích jsem se trochu toulal,ale je tam toho moooc :-) např. proč je kousek nad tabačkou potok sveden do klenutého tunelu co se už místy propadá-napravo vedle silnice..
..pořádná mašina má kotel a komín..
Cogwheel
Středa, 16. května 2018 - 10:51:14  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5526
Registrován: 1-2012
Tam až ke korytu Klínoveckého potoka sahala halda býv. uranového dolu Bratrství: http://fotoarchiv.geology.cz/cz/foto/7399/
Tak aby potok nezahradila, zakryli ho kamennou klenbou.
Středa, 16. května 2018 - 18:51:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1270
Registrován: 9-2005
Tak jeden náklad z Ostrova (20.7.1989):
Pružinskij
Středa, 16. května 2018 - 19:17:59  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2510
Registrován: 4-2015
Jo, takhle si to pamatujeme jako děti, jezdilo nám to hned u zahrady u domu, hlavně dlouhé štrůdly plošiňáků s 14Tr ... Tenkrát jsem nevěděl a nezajímal se kam jezdí a když jsem je o mnoho let později potkával zdevastovaný v rozpadajících se městech bývalého impéria... [ko]
West code was broken.

Pátek, 18. května 2018 - 20:47:54  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 791
Registrován: 8-2015
Krásno nad Kysucou 1.5.5018 jízda mou Škodou 120 přes společný most zrušené železniční vlečky a lesní cesty: https://www.youtube.com/watch?v=rKTBV4jb-YM
Pátek, 18. května 2018 - 22:23:07  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 769
Registrován: 10-2009
Pamatuji, když jsme na dva roky utekli z Moravy do Ostrova v 93, tak vlečka byla sem tam v provozu. Když jsem jezdil na kole k rybníkům, tak si pamatuji, že vlečka asi Ferony nebo Ostroje dále pokračoval pod plechovým plotem dál do trávy, zřejmě dříve podnik sahal ještě dále...
Nový příspěvek
     
  Text příspěvku:

  Uživatelské jméno:  
Pouze registrovaní
  Heslo:
  Přílohy:
  Volby: V příspěvku používám HTML kód
Odkazy (URL) v příspěvku automaticky aktivovat
  Akce: