Diskuse » Železnice » Železniční uzel Brno (ŽUB) « předcházející | další »

Železniční uzel Brno (ŽUB)

dolů
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda
odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři
   diskuse  posl. autor příspěvků  stran  posl. příspěvek
Archivy starších příspěvků  zobrazit všechny (9)   
 
Předchozí roky: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 16. 1. 2018 David_jaša 60 16. 1. 2018 16:58
Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 16. 2. 2018 Mzitka 60 16. 2. 2018 13:27
Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 23. 2. 2018 Suchol 60 23. 2. 2018 17:32
Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 03. 3. 2018 K.S. 60 03. 3. 2018 18:22
Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 27. 3. 2018 Asdf 60 27. 3. 2018 12:19
Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 07. 5. 2018 Suchol 60 07. 5. 2018 16:47
Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 25. 5. 2018 David_jaša 60 25. 5. 2018 15:21
Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 24. 6. 2018 Klasik 60 24. 6. 2018 08:31
Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 17. 7. 2018 S200 60 17. 7. 2018 14:28
   autor příspěvek
Suchol
Úterý, 17. července 2018 - 16:08:00  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 556
Registrován: 5-2016
S200:
Podařilo se Vám otevřít ten záznam z jednání 10.7.? (mně ne)
K bodu 574/18 tam nic není?
Úterý, 17. července 2018 - 19:19:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 83
Registrován: 12-2017
S200:
"zřejmě nejsou pravdivé, protože vláda nic nerozhodla, pouze byla ministrem dopravy informována."
...

... o tom, že bylo rozhodnuto o výstavbě nádraží dle varianty Ab.

(Příspěvek byl editován uživatelem martinm.)
Úterý, 17. července 2018 - 21:46:00  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3838
Registrován: 4-2006
Suchol: Na internetu jsou jen usnesení vlády, k tomuto bodu žádné usnesení nebylo.

MartinM: Souhlas, ale nejedná se o rozhodnutí vlády.
Suchol
Úterý, 17. července 2018 - 22:37:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 557
Registrován: 5-2016
S200:
Je tam i zápis z jednání, možná že je i tam něco k ŽUB.
Úterý, 17. července 2018 - 22:38:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 84
Registrován: 12-2017
S200:
"MartinM: Souhlas, ale nejedná se o rozhodnutí vlády."

Tak ono chce rozlišovat mezi pojmem vláda a poslenecká sněmovna. Ministr dopravy je členem vlády a jeho rozhodnutí resp. jeho podřízených jsou rozhodnutím vlády (v rámci jeho kompetencí - oblast dopravy).
Úterý, 17. července 2018 - 22:44:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3839
Registrován: 4-2006
MartinM: O poslanecké sněmovně tady nikdo nemluvil, takže nevím, proč ji sem taháte. Nejsem odborník na správní právo, ale fakt si nejsem jistý, zda rozhodnutí úředníka MD = rozhodnutí vlády.
Úterý, 17. července 2018 - 23:40:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1097
Registrován: 4-2009
Podstatné je toto :

Projednání „SP ŽUB“ na zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy

Po projednání „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“ v ŘV ŽUB byla studie v souladu se Směrnicí V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu) předložena k projednání Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“).
Na zasedání CK MD dne 17. dubna 2018 byly ze strany zástupců zájmového sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.CZ uplatněny k předložené studii připomínky, které byly zaměřeny na nákladní železniční dopravu v železničním uzlu Brno. Po následné rozpravě CK MD rozhodla, že projednávání „SP ŽUB“ se přerušuje a uložila SŽDC, s. o. projednání vznesených připomínek ŽESNAD.CZ.
Dne 11. května 2018 se uskutečnilo jednání zástupců SŽDC, ŽESNAD.cz a MD s cílem vypořádat připomínky nákladních dopravců. Na uvedeném jednání SŽDC předložila tři návrhy, jak zlepšit propustnost kritických částí železniční infrastruktury v oblasti Židenic:
 Změnu provozního využití jednotlivých kolejí ve čtyřkolejném úseku Brno-Židenice – Brno-Hlavní nádraží (jiné sledy a počty vlaků na jednotlivých kolejích v tomto úseku).
 Návrh nových kolejových spojek v severní části Brna-Židenic.
 Doplnění nových dvou kolejí v severní části Brna-Židenic ve směru na Havlíčkův Brod na západní straně hlavních kolejí včetně dvou kusých kolejí.
Všechny tři nové návrhy úprav varianty Ab, Ac, které dle SŽDC zlepšují průjezdnost, byly ze strany ŽESNAD.cz odmítnuty. Současně po odmítnutí návrhu SŽDC navrhl ŽESNAD.cz jako protinávrh dvě opatření:
 Svůj přístup k úpravě varianty A (pracovně pojmenován jako Až), který spočívá
v celkovém provozním oddělení kolejí pro osobní a nákladní dopravu od Brna-Židenic až do míst mezi Brnem-Horní Heršpice a Brnem-Modřice, který dle názoru ŽESNAD.cz umožní pro nákladní dopravce komfortní řešení pro nákladní dopravu včetně nového mimoúrovňového přesmyku směrů v oblasti Brno-Jih.
 Dalším návrhem byla úprava vjezdových výhybek do žst. Brno-Modřice od Havlíčkova Brodu na rychlost 80 km/h.
Dne 22. května 2018 SŽDC předložila reakci na navržená opatření, ve které se domnívá, že bez dořešení dalších otázek nelze jednoznačně zodpovědět, zda řešení úplného provozního a převážně i stavebního oddělení provozu podle námětu varianty Až je proveditelné technicky, dopravně technologicky, ekonomicky a územně nebo nikoliv. Pro posouzení proveditelnosti by bylo nutné zpracování podrobného technického a dopravně technologického řešení a územního posouzení v rozsahu ostatních zpracovaných variant včetně projednání s hodnotiteli, s dotčenými drážními složkami, se statutárním městem Brno a dalšími dotčenými subjekty. Dobu zpracování stavebního řešení a jeho dopravně technologického posouzení a výpočtu rozdílového ekonomického hodnocení odhaduje SŽDC na přibližně 6 měsíců.
Rozdílný pohled na způsob průjezdu vlaků a na provozní stabilitu navrhovaného technického řešení u variant A vedl k tomu, že ke společné dohodě mezi zástupci SŽDC, ŽESNAD.cz a MD před dalším zasedáním CK MD nedošlo.
Následně byla SP ŽUB projednána na zasedání CK MD dne 30. května 2018 s následujícím závěrem:
 Centrální komise konstatuje, že všechny předložené projektové varianty prokazují pozitivní hodnoty EIRR a ENPV.
 Pro konečný výběr varianty je však zcela zásadní riziko nemožnosti realizace akce z důvodu potřeb změn územně-plánovací dokumentace.
 Varianty B tak i přes jejich výhodnost z hlediska finanční analýzy jsou do značné míry ohroženy politickým nesouhlasem se zásadní změnou územně-plánovací dokumentace ze strany města Brna.
 Z těchto důvodů Centrální komise upřednostňuje variantu Ab za předpokladu, že:
 SŽDC před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního modelu nákladní dopravy varianty Ab, při respektování potřeb osobní dopravy v rozsahu schváleném ve studii proveditelnosti.
 Předmětné technicko-ekonomické prověření bude před jejím zadáním i v průběhu zpracování konzultováno s věcně příslušnými odbory MD a po dokončení předloženo Centrální komisi k určení dalšího postupu.
 Technické řešení bude připraveno tak, aby případně umožnilo realizaci SJKD.
9 Rozhodnutí o výsledné variantě železničního uzlu Brno (dle bodu II. usnesení vlády ČR ze dne 1. července 2015 č. 525)

Na základě výše uvedeného posouzení předložené „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“ MD rozhodlo o výsledné variantě ŽUB. V této souvislosti byl SŽDC zaslán dopis 1. náměstka ministra schvalující tuto studii proveditelnosti s požadavkem, aby v dalších stupních přípravy a realizace staveb bylo upřednostněno sledování varianty Ab v odsunuté poloze (celkové investiční náklady bez DPH cca 43,1 miliard korun, z toho 40,8 mld. železniční část a 2,3 mld. na související městskou infrastrukturu).

Současně byly SŽDC uloženy následující podmínky pro další přípravu investiční akce:
1) SŽDC před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního modelu nákladní dopravy varianty Ab, při respektování potřeb osobní dopravy v rozsahu schváleném ve studii proveditelnosti, se zaměřením na posouzení zejména:
 Kolizního průjezdu ve směru seřaďovací stanice Brno-Maloměřice.
 Kolizních jízd obsluhy posvitavských vleček pravidelnými vlaky kategorie Mn z ŽST Brno- Maloměřice.
 Omezujících jízd Mn vlaků ve směru Brno-Maloměřice - Brno-Chrlice - Sokolnice-Telnice a zpět.
 Kolizních jízd obsluhy Terminálu Brno, tj. přetah souprav vlaků a skupin vozů ze ŽST Brno-Maloměřice do Terminálu Brno.
 Dopad sloučení osobní a nákladní železniční dopravy do jednoho vícekolejného koridoru.
 Rizik zranitelnosti jediného železničního průtahu Brnem.
2) Předmětné technicko-ekonomické prověření bude před zadáním i v průběhu zpracování konzultováno s věcně příslušnými odbory MD a po dokončení předloženo Centrální komisi k určení dalšího postupu.
3) Technické řešení bude připraveno tak, aby případně umožnilo realizaci SJKD.
Suchol
Středa, 18. července 2018 - 02:58:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 558
Registrován: 5-2016
Quenya:
Ten dlouhý text, co jste sem dal, je kopie kapitol 8 a 9 z Informace k přestavbě ŽUB (předložené ministrem dopravy a zařazené jako bod 574/2018 do schůze do vlády 10.7.) - bohužel (kromě méně přehledného členění odstavců ve zdejším zobrazování textů) i s drobnými chybami. V diskusi na webu zdopravy.cz jsme si už např. vysvětlili, že - zde cca uprostřed textu - má být
Dalším návrhem byla úprava vjezdových výhybek do žst. Brno-Maloměřice od Havlíčkova Brodu na rychlost 80 km/h.

A já jsem Vám tady k tomu už v pondělí 16.7. večer položil dvě otázky a prosil bych na ně o odpověď.
Středa, 18. července 2018 - 08:11:50  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1098
Registrován: 4-2009
Suchol : Jednak to samé bylo řečeno na zasedání vlády a jednak mi pošlete mail , na který Vám buď já nebo kolegové odpoví, nebudu tady kreslit obrázky [happy]
X-Host
Středa, 18. července 2018 - 08:21:06  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1633
Registrován: 7-2009
Hmmm, super debaty o ŽUB. Proč jen to zvenčí vypadá ve stylu "Namítejte co chcete, my si postavíme co chceme my i kdyby to bylo úplně blbě..."
Renesance kolejové dopravy přijde! (a přijde nás draho, čím později - tím dráž).
Středa, 18. července 2018 - 09:34:00  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5055
Registrován: 11-2007
X-Host: Problém je v tom, že brňáci si skutečně nic nepostaví. Za co? Za unijní a státní peníze jim to postaví SŽDC, pro niž je Brno tečkou na mapě.
Suchol
Středa, 18. července 2018 - 10:17:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 559
Registrován: 5-2016
Oprava v mém č. 558 - má být ... do schůze vlády ...

X-Host:
Jako pamětník musím napsat, že jak to vypadá, je i důsledek zrušení tzv. nadresortní státní expertizy v r. 1990. Návrh něčeho takového, jako je var. A přestavby ŽUB, která místo zlepšení provozuschopnosti žel. uzlu navrhuje její podstatné zhoršení, by nemohl být předložen do vlády (minimálně bez negativního stanoviska v MPŘ).
(Už při event. předběžné konzultaci na býv. SKVTRI by tamější tech. úředník dotyčného projektanta s takovým návrhem "vyhodil" - resp. žádný projektant by si nejspíš něco takového ani netroufl dát do projednání).

Pokud jde o dotyčnou Informaci k bodu 574/2018, je otázka, zda dnes může být předložen do vlády materiál, jehož text je značně neúplný, jednostranný a v několika místech dokonce nepravdivý. Zda existuje např. na Úřadě vlády nějaký kontrolní mechanismus, který na takovou věc vládu či premiéra upozorní - aby se předešlo následným škodám.

(Příspěvek byl editován uživatelem suchol.)
Středa, 18. července 2018 - 10:37:06  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 9231
Registrován: 4-2003
Suchol:resp. žádný projektant by si nejspíš něco takového ani netroufl dát do projednání

Suchole, prosím vylez už konečně do reálného světa a všimni si konečně, že projektanti zde mají prostor silně omezený politiky, kteří hájí zájmy developerů. Projektanty tedy z celé věci můžeš rovnou vynechat, ti sami od sebe nenaprojektují to, co po nich nebude žádáno a už vůbec ne to, co jim bude zapovězeno. Díky za pochopení [wink].
Suchol
Středa, 18. července 2018 - 10:54:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 560
Registrován: 5-2016
Bram:
Psal jsem o stavu minulém - všiml jste si?
Myslíte si, že dnešní stav je pro společnost optimální?
Já myslím, že by spousta věcí měla být ve veřejném zájmu postupně narovnána.
Cogwheel
Středa, 18. července 2018 - 11:16:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5657
Registrován: 1-2012
Tedy i vedení železnice Brnem? [coze]
Suchol
Středa, 18. července 2018 - 11:51:59  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 561
Registrován: 5-2016
Cog:
Dobrý vtip, jestli ale chcete ode mě odpověď, musel byste otázku upřesnit.
Středa, 18. července 2018 - 12:10:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 486
Registrován: 2-2011
Měl bych dotaz pro znalce. Ví někdo co je a hlavně co všechno BYLO v budovách žst. Brno-Židenice a stavědlech Brno-Maloměřice st.1 a st.3? Jsou to poměrně velké budovy, v podstatě jako bytové domy. Děkuji za odpověď.
Nejlepší jsou trolejbusy ze Škoda Ostrov!
Středa, 18. července 2018 - 13:14:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8330
Registrován: 5-2007
Žeby releovky? (a k tomu veci ako kotolňa, zázemie pre dopravných zamestnancov, zázemie pre zabezpečovákov, prípade aj pre posunovačov)

(Příspěvek byl editován uživatelem asdf.)
Středa, 18. července 2018 - 18:37:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2475
Registrován: 5-2008
Sominus: V těch Židenicích tuším , že bylo vedení bývalé Traťové distance Brno Sever
Don Parmezano
Středa, 18. července 2018 - 21:33:12  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 520
Registrován: 10-2007
Ano, v maloměřických provozních budovách Sever (zahrnující St 3) a Jih (zahrnující St 1) toho bylo hodně - viz výpis z roku 1967. Do jaké míry to platí dnes, to nevím.


A k Židenicím: staniční budova byla dimenzovaná velkoryse, podobně jako královopolská nebo řečkovická, tzn. s rozsáhlým zázemím. To zahrnovalo např. samoobslužný bufet, restauraci s terasou, úschovnu zavazadel... a taky zmíněné byty.

Sídlo TD Brno-sever myslím, že ne - to bývalo na ulici Markéty Kuncové (dnes je tam Správa železniční energetiky). Ale v židenické stanici bylo (a dodnes je) brněnské pracoviště Správy železniční geodézie.

(Příspěvek byl editován uživatelem Joe.)
Čtvrtek, 19. července 2018 - 09:17:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 522
Registrován: 10-2007
Stav na Hlavním, cca před hodinou:

Čtvrtek, 19. července 2018 - 13:53:25  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 487
Registrován: 2-2011
Děkuji za informace. Bohužel popis stavu těchto stavědel z období tak před 10 lety měl autor modelů těchto stavědel pro Trainz Railroad Simulator 2004 zde <http://www.ds23.wz.cz/html/02.html>. Bohužel tato stránka již neexistuje...
Nejlepší jsou trolejbusy ze Škoda Ostrov!
Pátek, 20. července 2018 - 00:28:11  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1827
Registrován: 4-2006
Joe: no pěkný - to už je stavba podzemních peronů varianty Petrov? [biggrin]
Zlámalíkovy mašinky: tt120.webnode.cz
Pátek, 20. července 2018 - 07:11:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 527
Registrován: 10-2007
Sominus: Co přesně potřebujete vědět k těm stavědlům? Fotky před 10 lety můžu najít.

Zlámalík: To je přece SJKD [happy]

(Příspěvek byl editován uživatelem Joe.)
Nový příspěvek
     
  Text příspěvku:

  Uživatelské jméno:  
Pouze registrovaní
  Heslo:
  Přílohy:
  Volby: V příspěvku používám HTML kód
Odkazy (URL) v příspěvku automaticky aktivovat
  Akce:
, více zde.