Diskuse » Železnice » Světelná návěstidla « předcházející | další »

Světelná návěstidla

dolů
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda
odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři
   diskuse  posl. autor příspěvků  stran  posl. příspěvek
Archivy starších příspěvků   
 
Předchozí roky: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Archiv diskuse Světelná návěstidla do 24. 12. 2017 K6S31ODR 60 24. 12. 2017 10:04
Archiv diskuse Světelná návěstidla do 28. 7. 2018 Tippins 60 28. 7. 2018 22:41
Archiv diskuse Světelná návěstidla do 15. 11. 2018 Mikulda 60 15. 11. 2018 20:04
Archiv diskuse Světelná návěstidla do 18. 11. 2018 Paul_red_adair 60 18. 11. 2018 20:57
   autor příspěvek
djst
Neděle, 18. listopadu 2018 - 21:19:50  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 900
Registrován: 8-2014
Johny11:
"Bezoečné řešení je jediné. Vyškrtnout v č. 2979, písm. b) ze závorky opakovací předvěst (a VZ)."
V takovém případě můžeme většinu OPř před odjezdovými návěstidly vzít a hodit na rozebrání sběratelům (kovů). Výprava OPř je dnes jediný důvod, proč se OPř zřizují. Tisíceré díky od dispečerů DOZ, kteří budou pravidelně vypravovat vlaky vysílačkou (pokud nepůjde postavit průjezd).

A když už vzhlížíme k ETCS, tak to podobné situace řeší tak, že se přepne do On sight a nechá strojvedoucího jet podle rozhledu až na konec koleje (nebo dokud nedá TAF), ať už tam něco je nebo ne...
Neděle, 18. listopadu 2018 - 21:20:38  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2968
Registrován: 2-2010
Johny11:"Opakovací předvěst opakuje návěst předvěsti, tedy předchozího návěstidla..."
Když nad tím přemýšlím mým selským rozumem: jak může OPř ve stanici opakovat návěst předchozího návěstidla na koleji, na které stojím, když předpokládám, že na předchozím hl.návěstidle je už zcela jistě "Stůj". Ledaže bych si tu návěst na předchozím návěstidle dodatečně domyslela. Ta OPř ve stanici musí být přece závislá na hl. návěstidle, které za ní následuje, ne na tom, které jí předchází. Jak by to jinak ve stanici fungovalo?

"Vyškrtnout v č. 2979, písm. b) ze závorky opakovací předvěst (a VZ)."
A když návěst hl. návěstidla podle 2979a) nevidí, ale ji zjistí z OPř (VZ nemaje), tak uvede vlak do pohybu a k té případné kolizi za blbých nebo nepřehledných rozhledových poměrů dojít stejně může, když ho výpravčí neupozorní, že je v pořadí druhý.

PRA: děkuji. Leč, řeší se tady současnost. Vy jste již o level výš. Nuž, snad se všichni brzy dočkáme.

(Příspěvek byl editován uživatelem Haan.)
Neděle, 18. listopadu 2018 - 21:41:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2300
Registrován: 8-2010
ad djst:
A když už vzhlížíme k ETCS, tak to podobné situace řeší tak, že se přepne do On sight a nechá strojvedoucího jet podle rozhledu až na konec koleje (nebo dokud nedá TAF), ať už tam něco je nebo ne...
Tady prokazatelně lžete...[ko][ko]..pokud na staniční koleji vlak zahajuje misi (SoM), tak:
Strojvedoucí:
a) musí zkontrolovat, že proměnné hlavní návěstidlo podle ustanovení předpisu SŽDC D1 dovoluje jízdu vlaku (resp. že proměnné návěstidlo platné pro posun dovoluje jízdu posunového dílu, jestliže se má posunový díl během jízdy změnit na vlak),
b) jestliže na proměnné hlavní návěstidlo nevidí, oznámí tuto skutečnost a potřebu vydání ETCS písemného rozkazu 07 výpravčímu (přednostně rádiovým spojením)
Výpravčí:
Použije ETCS písemný rozkaz 07 v případech:
a) oznámí-li mu strojvedoucí, že nevidí na proměnné hlavní návěstidlo, které má dovolit jízdu jeho vlaku (posunového dílu, jestliže se má posunový díl během jízdy změnit na vlak), a potřebuje vydat ETCS písemný rozkaz 07.
b) zkontroluje všechna nezbytná omezení (včetně dočasných rychlostních omezení, tj. pomalých jízd) a/nebo pokyny a ty, které jsou nezbytné, zapíše do příslušného písemného rozkazu (např. v ETCS písemném rozkazu 07 zatrhne položku 1 „Začněte v módu na odpovědnost strojvedoucího (SR)“, při jízdě kolem neobsluhového návěstidla / Stop značky ETCS zatrhne také položku 2 „Pokračujte za konec oprávnění k jízdě (EoA)“ a doplní do ní označení neobsluhovaného návěstidla / Stop značky ETCS .)
c) předá strojvedoucímu písemné rozkazy (mimo ETCS rozkaz 07), resp. zkontroluje, zda mu byly předány, jestliže je to nezbytné,
d) zkontroluje podle vnitřních předpisů provozovatele dráhy, zda všechny podmínky pro jízdu vlaku nekontrolované zabezpečovacím zařízením jsou splněny,
e) postaví vlakovou cestu (kromě případu návratu vlaku z širé trati),
f) postaví předcházející posunovou cestu, jestliže je nezbytná,
g) ověří, že návěstidlo dovoluje jízdu vlaku (posunového dílu, pokud se posunový díl má za jízdy změnit ve vlak).

Pokud se jedná o trať s výhradním provozem ETCS - bez návěstidel - tak koná pouze výpravčí, neboť strojvedoucí na plechové tabulce těžko ověří, že dovoluje jízdu vlaku...[biggrin][rofl]

PS: je to zatím předběžný návrh - v řešení po 2. připomínkovém kole, který jistě ještě dozná podstatných změn, nicméně dikci čl. 2979 SŽDC D 1 i nadále drží [pozor][pozor]...míč je na straně výpravčího, který musí vědět, zda je na koleji ještě něco jiného, z titulu toho taky může v rozkaze zprostit strojvedoucího jízdy podle rozhledových poměrů z místa SoM k nejbližšímu dopřednému návěstidlu, pokud to uzná za vhodné, je to na něm...[vypravci]

PS: Teprve po splnění všeho výše uvedeného strojvedoucí může potvrdit na DMI přechod z módu Stand-by (SB)do módu na zodpovědnost strojvedoucího (SR) a vlak se může rozjet, přičemž nesmí být překročena rychlost V = 40 km/h, což je stanovená národní hodnota pro mód SR..[vypravci]

(Příspěvek byl editován uživatelem Paul_red_adair.)
Neděle, 18. listopadu 2018 - 21:57:03  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3230
Registrován: 5-2002
jak může OPř ve stanici opakovat návěst předchozího návěstidla na koleji, na které stojím, když předpokládám, že na předchozím hl.návěstidle je už zcela jistě "Stůj".

Vyjádřil jsem se nepřesně. Předchozí hlavní návěstidlo přeci stanoví, jak se mám chovat za ním a zároveň předvěstí, jakou návěst mám očekávat na dalším hlavním návěstidle. S výjimkou návěsti "Stůj". Ta nic o návěsti dalšího návěstidla neříká. OPř pochopitelně opakuje tu předvěst až do té doby, než se změní návěstní znak dalšího hlavního návěstidla.

A když návěst hl. návěstidla podle 2979a) nevidí, ale ji zjistí z OPř (VZ nemaje), tak uvede vlak do pohybu a k té případné kolizi za blbých nebo nepřehledných rozhledových poměrů dojít stejně může, když ho výpravčí neupozorní, že je v pořadí druhý.

Těžko ho někdo vypraví jiným způsobem, když ten vypravující bude vědět, že před ním stojí jiný vlak. Šla byste vypravit vlak (plácačkou, rozkazem, radiotelefonicky) stylem "Vlak XXXX z 1. SK odjezd, ale pozor, před vámi je ještě jeden vlak"?
Samozřejmě, i v tomto případě může dojít k opominutí. Chceme-li jej zcela vyloučit, nezbývá, než OPř zrušit a tam, kde není vidět odjezdové návěstidlo vložit cestáky. Viz třeba Švihov u Klatov na 1. SK směr Plzeň. Tím ovšem vzniknou leckde další problémy s NZV.
Ostatně soudím, že EU musí být rozpuštěna a nahrazena funkčním hospodářským společenstvím. Čím dříve, tím lépe...

Nejchráněnější organismus v Absurdistánu? Kůrovec - kvůli tomu obětovali celou Šumavu...
Neděle, 18. listopadu 2018 - 22:01:59  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5258
Registrován: 9-2005
Pra: jako sorry, kecate vy, pokyny pro strojvedoucího, které citujete, uvádějí, že nevidí-li strojvedoucí na HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO. Není tam specifikováno, zda smí k tomuto vidění využít návěst na OPř. Z toho odvozuji, že buď se strojvedoucí nesmí jen tak řídit návěstí OPř, nebo že to návrh předpisů zkrátka nespecifikuje. I tak je tam slovo "vidí". Zkrátka ani omylem ten návrh neodpovídá současné verzi SŽDC D1.
Stránky o lok. 109E: http://109-e.wgz.cz
Neděle, 18. listopadu 2018 - 22:15:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5259
Registrován: 9-2005
Souhlasím s Johnnym a Hajným. Opakuji, že problém nynější verze SŽDC D1 je v tom, že v tomto případě dovoluje rozjezd vlaků nepokynem, čili neprovedením zákazového pokynu. Tím je fatálně porušeno základní pravidlo, že rozjezd vlaku se provádí na pokyn povolující. Zkrátka firovi vzdy musí obsluha dráhy dávat pokyny, že cesta pro jeho vlak je postavena a volná, pokud si tím fíra není jist, nesmí se rozjet, nebo musí zastavit. To samé platí když je obsluha dráhy nahrazena technikou anebo fíra technikou.

Však on až to nějaký výpravčí prosere (nejlépe nějak tak, že zkrátka z objektivní příčiny nestihl, zpravit druhý vlak v pořadí) a bude mít chytrého právníka, tak třeba ještě budete čučet, kdo dostane podíl viny.
Stránky o lok. 109E: http://109-e.wgz.cz
Neděle, 18. listopadu 2018 - 22:37:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 17963
Registrován: 5-2002
Haan: zeptám se: návěst kterého hlavního návěstidla OPř ve stanici opakuje?
Pokud něco opakuje, tak jedině předvěstní znak předchozího hlavního návěstidla či předvěsti. Proto se to taky jmenuje opakovací předvěst. To, že někdy takové předchozí návěstidlo spadlo na Stůj nebo dokonce vůbec neexistuje, není vůbec podstatné...

Toho, co jsem minula a mám ho za zády, nebo toho, které mám před čelem vlaku?
Návěst následujícího návěstidla může předvěst jedině předvěstit, nikoliv opakovat. Protože je to jednou provždy předvěst.

Myslím, že ta definice není v pořádku a že je důležité, na jakém hlavním návěstidle je OPř závislá.
Definice v pořádku je - fór je totiž v tom, že obě předvěsti jsou závislé na témže návěstidle, jemuž předvěstí.

Tam mi přece OPř opakuje návěst, která je na návěstidle před čelem vlaku
Ach jo... Asi budete po škole a 100x napíšete, že návěst následujícího návěstidla může předvěst (jakákoliv) jedině předvěstit. [wink]

Nevím, co je "TAF". Potřebuje to strojvedoucí k životu?
Zkratka od "Track Ahead Free" neboli potvrzení, že je kolej od čela vlaku až k hlavnímu návěstidlu volná. To je jedna z možností, jak přiřadit oprávnění k jízdě (Movement Authority neboli MA) správnému vlaku.
Druhou možností je porovnat časový okamžik obsazení úseku za návěstidlem s okamžikem přečtení balízové skupiny u návěstidla (vlak, který návěstidlo míjel v okamžiku, kdy zhášelo, je ten, pro který jeho návěst platila).

předpokládám, že na předchozím hl. návěstidle je už zcela jistě "Stůj"
To neřešte. Prostě opakuje to, co by předchozí návěstidlo předvěstidlo, pokud by na něm Stůj ještě nebylo. Tečka.
Neděle, 18. listopadu 2018 - 22:39:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 17964
Registrován: 5-2002
Qěcy: (nejlépe nějak tak, že zkrátka z objektivní příčiny nestihl, zpravit druhý vlak v pořadí
Hele, a to on nestihne zpravit, ale stihne postavit?
Chápal bych, že zapomene, ale nestihne...?
Neděle, 18. listopadu 2018 - 23:03:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2301
Registrován: 8-2010
ad Qěcy:
Zkrátka ani omylem ten návrh neodpovídá současné verzi SŽDC D1.
To ani nemůže...[nene], protože to není návrh textu SŽDC D1, ale SŽDC Z8 díl IV "Evropský vlakový zabezpečovač ETCS", který je zatím v přípravě. A hlavní návěstidla jsou - pokud se to nezměnilo vjezdová, odjezdová, cestová, oddílová a krycí, nebo ještě vložená - nebo ne ?...[wink] Takže k OPř se vlastně bude fíra "v budoucnu" chovat, jako kdyby žádná neexistovala..paráda...[vypravci]
Neděle, 18. listopadu 2018 - 23:12:16  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2969
Registrován: 2-2010
Johny11: "Těžko ho někdo vypraví jiným způsobem, když ten vypravující bude vědět, že před ním stojí jiný vlak."

Vypravujeme vlak návěstí hlavního návěstidla, před nímž stojí již vlak (Lv, nebo krátký). Já stojím na téže koleji za ním, ale před OPř. Na hl. návěstidlo před čelem nevidím a o volnosti koleje mezi mým čelem a hlavním návěstidlem nemám přehled. O skutečnosti, že stojím v pořadí druhá, nevím.
Výpravčí dá vlaku prvnímu v pořadí rozkaz k odjezdu postavením hlavního návěstidla, na kterém svítí návěst Volno. Co se mně, druhé v pořadí, v ten okamžik rozsvítí na OPř, před kterou stojím? Předpokládám, že "Opakování návěsti Volno". No a nezpravena o tom, že jsem v pořadí druhá, se rozjedu (jako Lv "třista z místa" až na nejvyšší dovolenou rychlost), neb předpokládám, že to Volno na hl. návěstidle za OPř je moje(čl.2979a). A zastavím se až o toho, pro koho byl rozkaz k odjezdu návěstí "Volno" určen.
OPř jsou dobrou pomůckou jak pro fíry, tak i pro výpravčí tam, kde není na hl. návěstidlo vidět. Jen Ti výpravčí nesmí zapomenout informovat o pořadí vlaků na téže koleji.
Ostatně, čl.2978 je třeba dodržet i v případě, kde OPř nejsou. Stojím-li připravena k odjezdu na koleji jako druhá v pořadí a na hlavní návěstidlo před čelem vlaku vidím, na volnost koleje díky blbým rozhledovým poměrům nevidím (a ani ji nezkoumám), tak se Vám na to Volno taky rozjedu, nebudu-li vědět že jsem v pořadí druhá, či x-tá. Takže po "popílení" OPř byste stejně nemohl zrušit povinnost výpravčího ve čl. 2978-informovat fíru o druhém a dalším pořadí. A to ani v případě, že byste nahradil OPř cestovým návěstidlem.

Hajnej: "To neřešte. Prostě opakuje to, co by předchozí návěstidlo předvěstidlo, pokud by na něm Stůj ještě nebylo. Tečka."
Provedu a díky.[happy] Ano, rozpitvala jsem naprosto zbytečně pojem "Opakovat" a "předvěstit".
Pezos
Pondělí, 19. listopadu 2018 - 06:06:00  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1181
Registrován: 4-2014
Jak si to tak čtu, nejbezpečnější bude zrušit celou železnici. A to čím dřív, tím líp [kladivo]

(Příspěvek byl editován uživatelem pezos.)
Nový příspěvek
     
  Text příspěvku:

  Uživatelské jméno:  
Pouze registrovaní
  Heslo:
  Přílohy:
  Volby: V příspěvku používám HTML kód
Odkazy (URL) v příspěvku automaticky aktivovat
  Akce:
, více zde.