K-report
 

Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 19. 08. 2014  

Diskuse K-report » Archiv 2014 » Železnice » Železniční uzel Brno (ŽUB) » Archiv diskuse Železniční uzel Brno (ŽUB) do 19. 08. 2014 « Předcházející Další »

Autor Příspěvek
Zlámalík
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1004
Registrován: 4-2006
Odesláno Středa, 16. července 2014 - 01:56:55   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Otázka asi zcela zbytečná, neb my tady to neplatíme, ale napadlo mne: což tak postavit nádraží přisunuté, ale VRT tratě vést podle verze radnice? To by znamenalo nákladní průtah nechat jak je, v Židenicích mezi průtah a koleje k hlaváku doplnit spojku, která odstraní úvrať (vlak by jel v trase např. Praha -> Brno-dolní -> nová spojka -> příjezd na hlavák od severu -> Vídeň).

Tunely pod městem pak časem řešit jako SJKD dle původního záměru radnice, tedy se zatažením vlaků od Tišnova pod povrch, ale jen jako příměstskou dopravu.

Ač jsem jinak zásadním příznivcem přisunuté polohy nádraží, nápad s tunelem VRT, křižujícím Svratku ve Wilsonově lese mi přijde značně přitažený za vlasy, hlavně když o pár metrů níž bude tamtéž tunel tramvaje. Být majitelem nemovitosti na konci Preslovy, honem to prodám [biggrin]

Zlámalíkovy mašinky: tt120.webnode.cz
David
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 10645
Registrován: 12-2007

Odesláno Pátek, 18. července 2014 - 11:38:12   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

usuzuji z plánu výlukových akcí na příští rok, prej si v Tetčicích postavili hlavu, tak druhá kolej nebude
Nepřijde mi to logické, např. proto proti skrouhnutí na jednokolejku se JMK/Kordis postavil už někdy v roce 2008 (kdy to chtěla SŽDC takto "osekat").
Občanům z Tetčic vadilo rozšíření tělesa kvůli výstavbě druhé traťové koleje? Měl jsem za to, že vadí výstavba protihlukové zdi, jejíž existence ale přece nesouvisí s počtem kolejí na modernizované trati.

pokud se za všech stanic odjede na čas a je hezky, tak mezi Šakvicemi a Brnem se dá zkrátit 5 min. ALE, to by náš materiál musel umět nastupovat/vystupovat
Neodvažoval bych se nazývat cestující "materiálem". Pokud jde o nezavírání dveří, tak ve chvíli, kdy jim na té trati X let jezdily výhradně spoje s automatickým zavíráním dveří, tak se ani nedivím, že běžní cestující, pro které je vlak pouze a jen dopravním prostředkem, prostě nevědí.
Ostatně, ruku k dílu v tomto ohledu mohou přidat i ČD a nalepit na dveře nejen oznámení, že dveře nejsou blokovány, ale i oznámení že dveře se nezavírají automaticky a ať je tedy cestující za sebou zavírají.
Bez ohledu na to - v tom "horizontu 2025" už problém s dveřmi bez automatického zavírání bude zcela jistě pasé.

ještě když k tomu začne pršet
Pokud měl být v těch jízdních dobách v tom "výhledovém grafikonu 2025" zohledněn tento faktor, tak by se nepočítalo s jízdní dobou Brno hl. n. - Třebíč ve výši pouze 43 - 44 min. (neboť i při výrazném zvýšení traťové rychlosti, která by takovéto zkrácení jízdní doby dovolovala, je riziko, že v dešti se v některých úsecích nebude dát stanovené rychlosti dosáhnout, že).

Ač jsem jinak zásadním příznivcem přisunuté polohy nádraží, nápad s tunelem VRT, křižujícím Svratku ve Wilsonově lese mi přijde značně přitažený za vlasy
To asi ano; nicméně neméně přitažený za vlasy mi z tohoto pohledu přijde křížení diametru (jehož existence bude potřebnější v případě "varianty Řeka") s vjezdem do Královopolských tunelů (mimochodem, není právě nutnost přesunu tohoto křížení mimo oblast tunelů jako takových příčinou poněkud "esovitého" vedení diametru pod ulicemi Veveří + Hradeckou (namísto kratší trasy pod ulicemi Lidickou + Štefánikovou)?

Mmch. to zapojení "pražské VRT" od severu je "fyzickou vlastností" verze "nádraží pod Petrovem"?
Jižní zapojení by mělo (kromě neoddiskutovatelné nevýhody v podobě zapojení všech tří VRT právě od jihu, tzn. většího počtu úvratí) nějaké nevýhody, resp. bylo z nějakého důvodu přímo nerealizovatelné? [uhoh]

http://www.youtube.com/user/DavidDopravniVidea
Zlámalík
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1011
Registrován: 4-2006
Odesláno Pátek, 18. července 2014 - 15:56:07   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

David: ad křížení tunelů v Krpoli: pak jedině, že by využili uvažovanou povrchovou trasu rychlé tramvaje v souběhu s Hradeckou. Jen nevím, jak by vlak tak rychle vyjel na povrch a zase "zapadl" zpátky pod zem - první horská dráha v majetku SŽDC [lol]

Zlámalíkovy mašinky: tt120.webnode.cz
Domis
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 207
Registrován: 4-2010
Odesláno Pondělí, 21. července 2014 - 23:48:22   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Zajímavou součástí studie jsou i zaslané připomínky od rozhodujících institucí, konkrétně od MMB, JMK, SŽDC a Ministarstva dopravy (MD). Všechny jsou v tomto dokumentu: odkaz

Vyjádření MMB (pod kterým je podepsaný sám Kotzian) je několik ne úplně s tématem souvisejících stran výhod variant A a nevýhod varianty B. Vyberu pár úryvků:

k var. A (Řeka): "V centrální zóně města budou přestavbou železničního uzlu uvolněny dosud nevyužívané plochy (tzv. bownfienls) pro pro nové plnohodnotné čtvrti s podílem bydlení. To přispěje k zachování kompaktnosti města jako jedné ze základních podmínek udržitelného rozvoje a potlačení z ekologického hlediska negativního záboru nových ploch mimo strukturu města a rozšiřování města na úkor okolní krajiny)."
" Ve variantě A vznikne multimodální dopravní uzel, kde na jednom místě v přehledném prostorovém uspořádání nabídne rychlé přestupy mezi spoji železniční dopravy vzájemně, prostředky MHD, ...


k var. B (Petrov): "Varianta B představuje popření některých stěžejních principů, na nichž je urbanistická koncepce založena (dobudování zeleného hradebního pásu kolem historického jádra, rozšíření centra jižním směrem...)"
"Rozsah dopadů na funkční využití a důsledky města pro život města s vyloučením bydlení v poměrně rozsáhlém území v centrální oblasti města lze stěží odhadnout."
"Rovněž dopady do koncepce dopravní infrastruktury jsou zásadní - nejen do systému železniční dopravy, ale především do koncepce silniční dopravy, zásadní dopady bude mít i do systému MHD."

Na ten rychlý přestup na MHD u řeky se těším. [rofl] Ve chvíli, kdy město nemá studii napojení odsunutého nádraží na MHD, je poslední komentář opravdu zvláštní...

vyjádření kraje k variantě B: "Pokud by byla přijata koncepce uzlu dle var. B, mělo by to významný dopad do připravovaných výběrových řízení JMK na železniční dopravce po roce 2019. Řešení představuje určitou diskontinuitu při rozvoji IDS JMK. Bylo by potřeba zpracovat novou studii železniční dopravy brněnské aglomerace."
Jako by se Kordis a IDS JMK bez té slavné studie příměstské železnice neobešel...

Další zajímavý názorový střet je tam ohledně diametru, kdy kraji se nelíbí, že tvůrci studie si dovolili zapochybovat o reálnosti a proveditelnosti SJKD:
vyjádření JMK: "Z technických i dopravně technologických variací řešení podle naše názoru má být i prověřeno vedení chrlické tratě nikoliv do nového hl.n., ale rovnou do tratě SJKD pod nové hl.n. Stejně tak u varianty B - Petrov."

vyjádření MD: "Předpokládá se existence SJKD. Není zřejmé, na základě čeho je se SJKD uvažováno. Projekt má stále jen podobu záměru a nejsou známy kroky k jeho naplnění."

Brno (Kotzian) o návrhu u řeky tvrdí: "Nad rámec vyjádření k předložené dokumentaci je třeba uvést, že jedním z hlavních motivů přestavby ŽUB Brno s přemístěním osobního nádraží je vedle modernizace úseku I: TŽK také zajištění plynulého průjezdu městem Brnem od severu k jihu (Baltsko-jadranský koridor) s odstraněním dnešního závleku přes Komárov a v rámci tratí zapojených do ŽUB Brno." (čímž myslí trasu Přerov - Brno - Břeclav, jak důležité...)
MD: "S ohledem na vysokou pravděpodobnost nízké četnosti provozu Ex 30 (viz trvalá pozice ÖBB ke vlakům směr Ostrava i vývoj přepravních proudů v tomto spojení) tedy není tedy potřeba dalších nástupištních hran v podzemí v horizontu 2040+ ve variantě pod Petrovem zcela absolutní."

A rozhořčení MD nad přizpůsobování se Tesku: (…rozšíření koliduje se záměrem na rozšíření stavby obchodního domu Tesco na východní straně nádraží...) "Bez ohledu na reálnou potřebu rozšíření kolejiště na 9 a více průjezdných kolejí je podivuhodné, že přestavba celé městské čtvrtě a rozhodující části infrastruktury města může být limitována tímto záměrem. Je více než zřejmé, že řešení této otázky nepřísluší zpracovateli, ale výše uvedené konstatování jde zcela proti zájmům města a je spíše tendenčním tvrzením nežli objektivním důvodem. Doporučujeme v textu zmínit, že MD ani SŽDC k uvažovanému záměru rozšíření OD Tesco neposkytlo kladné stanovisko a to právě z důvodu neujasněnosti polohy nádraží."

Opravdu konkrétní připomínku poslala SŽDC ohledně délky nákladních kolejí v odsunuté variantě: "Navržené řešení průjezdu nákladních vlaků (dle části F.1 Úprava technického řešení varianty A – Řeka, Technická zpráva) přes ŽST Brno hl.n. po kolejích č. 1 a 2 s užitečnou délku jen 540 a 560 metrů je z provozního hlediska zcela nevyhovující. S uváděnými užitečnými délkami dopravních kolejí č. 1 a 2, určenými pro nákladní dopravu, nesouhlasíme.
David
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 10677
Registrován: 12-2007

Odesláno Úterý, 22. července 2014 - 01:26:23   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Pokud by byla přijata koncepce uzlu dle var. B, mělo by to významný dopad do připravovaných výběrových řízení JMK na železniční dopravce po roce 2019
Do roku 2019 tak jako tak nebude dokončeno (z hlediska železniční infrastruktury) nic. Tzn. stejně budou muset být (budou-li) v roce 2019 vyhlášena výběrová řízení na linkové vedení odpovídající aktuálnímu stavu.
Menší "náročnost na změnu stávajícího linkového vedení" má "varianta Petrov" (jižní zapojení tratě od Chrlic a tím pádem možnost nadále vést linku S2 ve stávající trase), tzn. případné dokončení modernizace uzlu v průběhu platnosti vysoutěžených smluv na regionální vlakovou dopravu by logicky měla být zvládnutelnější ve "verzi Petrov".

Bylo by potřeba zpracovat novou studii železniční dopravy brněnské aglomerace."
To bych doporučoval tak jako tak, protože tato tzv. studie je plná nepřesností a nelogičností.

Zvláštní - v těch připomínkách nikde nezaznělo, jakým nesmyslem např. je, ZHORŠIT spojení v úseku Šakvice - Břeclav (nepočítáme-li EC) pouze na 1 pár vlaků (a to i ve špičce)...

také zajištění plynulého průjezdu městem Brnem od severu k jihu (Baltsko-jadranský koridor)
Nejplynulejší železniční průjezd od Baltu k Jadranu bude (při jakékoliv variantě) vždy mimo Brno (ideálně po t-330).

Dále mě zaujalo:
- dle názoru MMB není nutná výstavba zast. Brno-Vídeňská (za předpokladu existence zast. + "terminálu IDS" Brno-Starý Lískovec)!?
- Podzemní "nádraží Petrov" (+ případná "VRT-Petrov") naráží na vedení přes Městskou památkovou zónu + složité geologické podmínky pro výstavbu tunelů; ale případná výstavba diametru (obsažená v obou variantách) na tatáž úskalí nenaráží (minimálně v těch připomínkách to zmíněno není)?!
- Úsměvná je údajná výhoda "verze Řeka" i pro pěší (zřejmě oproti "verzi Petrov"; dle názoru MMB). [happy]

(Příspěvek byl editován uživatelem David.)

http://www.youtube.com/user/DavidDopravniVidea
stude
Neregistrovaný host
Odeslán z: 46.13.96.74
Odesláno Úterý, 22. července 2014 - 05:29:48    Odkaz na tento příspěvek  

Domis - doporučuju i s odpovědmi zpracovatele, např. délka staničních kolejí hlavního nádraží vs. nákladní vlaky je obsáhle popsána ve Vypořádání připomínek.
Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1360
Registrován: 9-2005

Odesláno Úterý, 22. července 2014 - 10:42:10   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Ten Kotzian je fakt korunovanej. Copak dnes na roli není multimodální přestupní uzel?
Dan_od_mun
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 470
Registrován: 6-2005

Odesláno Úterý, 22. července 2014 - 10:52:50   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Goldfinger - kde je dnes dálkový, regionální a městský bus? P&R, Kiss & Ride, aby vás nevytroubil autobus, B&R?

(Příspěvek byl editován uživatelem Dan_od_MuN.)
Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1361
Registrován: 9-2005

Odesláno Úterý, 22. července 2014 - 12:16:26   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Dálkový bus je u grandu, kdyby nebyl, tak nevytrubuje, že - toto stanoviště má dokonce bezbariérový přístup na první perón. Místa za skořepinou je habaděj a dá se jít i o úroveň níže, takže by se tam vlezly i další spoje z odporné Zvonařky.Kiss & Ride může být u pošty (ano tam, kde jsou ty nesmyslné zákazy - stačí tu plochu přeorganizovat. Pár míst tam je už teď. P&R může být u Tesca. Městský bus stojí na široké Úzké (plus a67 na spojce u grandu). Na Úzkou je to z nástupiště rozhodně blíž, než z odsunutých perónů na ty vysněné terminály.
Dan_od_mun
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 471
Registrován: 6-2005

Odesláno Úterý, 22. července 2014 - 12:40:17   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Pod, jak říkáte, odsunutými peróny hlavního nádraží je v městem a krajem sledované variantě řešení ŽUB autobusový terminál. Tedy úroveň +1 nástupiště vlaků, úroveň 0 nástupiště autobusů. V jednom místě.
Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1362
Registrován: 9-2005

Odesláno Úterý, 22. července 2014 - 14:19:49   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

A v úrovni -1 odsunuté role je náměstí Svobody,ne? Dane, už to fakt radši nehulte. Kolik lidí přestupuje z busu na vlak, takže by jim to bylo k užitku?
Takhle bych dojel busem do ještě větší p...le, než je dnešní Zvonařka a do VĚTŠINY míst v Brně to budu mít o hooodně dál.
Dnes přijedu busem ke grandu a můžu si vybrat, zda půjdu na šalinu na rolu, nebo na Maliňák a su tam dřív, než bych byl z odsunutých nástupišť na terminálu MHD, který mne k tomu skutečnému přestupnímu bodu doveze.
David
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 10678
Registrován: 12-2007

Odesláno Úterý, 22. července 2014 - 16:34:02   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Hm...

- Od doby založení IDS JMK je zjevný trend vymístění regionální autobusové dopravy z centrálního ÚAN do některé z vhodných konečných v okrajovější části Brna, případně u vhodného vlakového nádraží mimo území Brna.

- Ostatně, i tato tzv. studie počítá s vymístěním dalších regionálních autobusových linek IDS JMK mimo ÚAN nebo mimo širší centrum Brna (viz např. předpoklad vymístění regionálních autobusů z dnešního "multimodálního uzlu" Mendlovo náměstí, který tím pádem přestane být "multimodálním uzlem" [happy]).

- Modernizace tratí jako t-300 nebo, "když dobře", výstavba VRT, bude dále znamenat pokles významu ÚAN (jak pro regionální, tak i pro dálkovou autobusovou dopravu).
Naopak vazba vlak/MHD bude důležitá vždy.
A ruku v ruce s tím bude důležité, jak kvalitní bude MHD na tyto vlaky navázaná.

Před časem zde (nebo v jiném vlákně, to je jedno) někdo argumentoval, že ani moc nevadí, že napojení MHD na odsunuté nádraží nebude tak kvalitní, jako je na stávající neodsunuté nádraží, protože tento problém bude (údajně) vyřešen tím, že o to více lidí bude používat jiné železniční zastávky, zřízené při přestavbě uzlu.
A hle, taková zastávka Brno-Vídeňská ani - dle názoru magistrátu - vzniknout nemá...

http://www.youtube.com/user/DavidDopravniVidea
Poznámka
Neregistrovaný host
Odeslán z: 213.220.214.148
Odesláno Úterý, 22. července 2014 - 23:23:10    Odkaz na tento příspěvek  

nesmyslné zákazy To budou mít pošťáci s dodávkama i většíma rozvozama radost, že krom těch, co nedodržují zákaz vjezdu se tam budou motat neukáznění "kissáci", kteří si z toho budou dělat parkoviště klidně na půl hodiny jako před hlavním vchodem na nádraží. A to nepočítám lidi, co mají povolení k vjezdu před poštu a je jim celkem k ničemu už dneska. A hlavně se z tama bude bezva odjíždět přes ten přechod pro chodce, už dneska je problém z tama vyjet, natož když se tam začnou motat další desítky aut co jedou "jen vysadit/naložit". Můžeš organizovat co chceš, ale prostě je to blbost. Prostě je to kravina tahat další dopravu ať už individuální nebo ty tvoje autobusy ze Zvonařky do prostoru přetíženého přednádraží. Navíc jak někdo poznamenal výše, trend v IDS JMK je jiný, ale i tak zbývá ještě hodně spojů (polo)dálkových neintegrovaných. Jinak z nového nádraží by samozřejmě byla kravina jezdit před současné nádraží na přestup, dá se to elegantně vyřešit a pro větší část Brna to bude stejně časově "náročné" i časově výhodnější než jet na hlavák šalinou dneska. Navíc většina lidí opravdu nepotřebuje a nejede do toho slavného centra Brna ale stejně jedou jinam.
Klim
Neregistrovaný host
Odeslán z: 85.70.243.152
Odesláno Středa, 23. července 2014 - 00:22:46    Odkaz na tento příspěvek  

Žasnu, jak je pro některé diskutující nepřekonatelný problém si představit kapacitní podzemní parkoviště v blízkosti stávajícího nádraží, ale barvitě již malují honosné nádraží u řeky s celým Jižním centrem vybudovaném během jedné etapy mávnutím kouzelného proutku.

Pro ilustraci uvádím příklad z Curychu, kde je možné vysledovat jednotlivé etapy zlepšující parametry tamějšího hlavního nádraží.

http://www.zelpage.cz/clanky/curysska-durchmesserlinie-v-castecne m-provozu
Charles K.
Neregistrovaný host
Odeslán z: 147.94.56.43
Odesláno Čtvrtek, 31. července 2014 - 14:06:36    Odkaz na tento příspěvek  

Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1367
Registrován: 9-2005

Odesláno Čtvrtek, 31. července 2014 - 16:42:17   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Grázli.
Charles K.
Neregistrovaný host
Odeslán z: 147.94.56.43
Odesláno Pátek, 01. srpna 2014 - 15:59:30    Odkaz na tento příspěvek  

udržitelný
Neregistrovaný host
Odeslán z: 78.45.72.97
Odesláno Pátek, 01. srpna 2014 - 18:42:38    Odkaz na tento příspěvek  

Goldfinger 1347: Goldfingere, na bmhd jste prokázal, že vůbec nevíte, kde se ta částka "150 mega" vzala a jak se k ní došlo, tak s ní, prosím, věčně nezacházejte jako s faktem.
udržitelný
Neregistrovaný host
Odeslán z: 78.45.72.97
Odesláno Pátek, 01. srpna 2014 - 20:56:54    Odkaz na tento příspěvek  

... aby nedošlo k mýlce, já osobně vím, kde se ta částka vzala a jak k ní bylo dojito...
Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1368
Registrován: 9-2005

Odesláno Neděle, 03. srpna 2014 - 01:02:59   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

150 mega operuje NvC. Detailní výpočty jsem neviděl, ale chce-li je někdo zpochybnit, nechť tak beze všeho učiní, od toho tady ta diskuse je. Vycházím však z toho, že kdyby ta částka byla zcela mimo mísu, asi by první vystartoval Kotzian.
Mira
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 300
Registrován: 5-2002
Odesláno Úterý, 05. srpna 2014 - 09:22:01   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

dobrý den,
nevíte jestli SZDC neplánuje opravu informačního sytému SOLARI v Brně, respektive odjezdovou tabuli v hale hl.nádraží? Je to celkem tristní se na to dívat (z 16 řádků funguje 5 v lepším případě 8 řádků. Trochu mi to připomíná staré pragotrony někde v Nových Zámcích nebo Zvolenu...[crazy]
22michal
Neregistrovaný host
Odeslán z: 212.96.178.163
Odesláno Úterý, 05. srpna 2014 - 15:49:24    Odkaz na tento příspěvek  

Mira- no, vzhledem k tomu, že jsou pod tabulí LCD obrazovky, které zobrazují dobře, tak asi ne.
Věc jiná je otázka viditelnosti, kdy mechanický systém vítězí nad elektronickým...
Pavel_Večeřa
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 770
Registrován: 11-2012

Odesláno Úterý, 05. srpna 2014 - 16:59:30   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Já se místo toho všeho spoléhal na staré dobré papírové jízdní řády, jelikož v Brně je tam vlak za vlakem a člověk vidí max. 20 minut dopředu.
No a v dnešních dobách jsem se musel naučit pracovat s tím bazmekem, za který by dotyčná osoba potřebovala pořádně nakopat do análu.

Naše hospoda není pokryta internetovým signálem, bavte se spolu jako normální lidé.
Jako nádražák jsem jezdil zadarmo vlakem, doufám, že jako elektrikář budu mít zadarmo proud.
Klim
Neregistrovaný host
Odeslán z: 85.70.243.152
Odesláno Úterý, 05. srpna 2014 - 18:35:05    Odkaz na tento příspěvek  

A není zbytečné to opravovat, když bude za chvilku ten odsun?
Bugear
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 3137
Registrován: 8-2005

Odesláno Úterý, 05. srpna 2014 - 22:51:45   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

@Mira: Ano, už je na to vypsaná soutěž.

»Online výpočet kontrolní číslice« »Výpočet kontrolky na mobilu (Java)«
Lekce češtiny pro diskutéry: píšeme výjimka, standard, ližina. Tipovat znamená odhadovat, typovat znamená psát či provádět typovou zkoušku.
Mira
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 301
Registrován: 5-2002
Odesláno Úterý, 05. srpna 2014 - 23:52:08   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Ad Bugear:
A je to myšleno jako oprava stávajícího systému nebo náhrada za nový systém? (soutěž jsem nikde nenalezl) Děkuji
Pavel_Večeřa
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 771
Registrován: 11-2012

Odesláno Středa, 06. srpna 2014 - 00:11:56   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

On si tu někdo z reálného světa myslí, že v dohledné době bude ten přesun?
Pche, celá trať 300 už měla býti dávno dvojkolejná s dvojstovkovou rychlostí, ale každoroční výluky nás přesvědčují o opaku...
Hurá nohama zpět na zem.

Naše hospoda není pokryta internetovým signálem, bavte se spolu jako normální lidé.
Jako nádražák jsem jezdil zadarmo vlakem, doufám, že jako elektrikář budu mít zadarmo proud.
Bugear
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 3139
Registrován: 8-2005

Odesláno Středa, 06. srpna 2014 - 00:29:27   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  


»Online výpočet kontrolní číslice« »Výpočet kontrolky na mobilu (Java)«
Lekce češtiny pro diskutéry: píšeme výjimka, standard, ližina. Tipovat znamená odhadovat, typovat znamená psát či provádět typovou zkoušku.
Kondra89
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1080
Registrován: 10-2010
Odesláno Středa, 06. srpna 2014 - 08:32:47   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Jak dopadne referendum je úplně jedno. Rozhodovat bude stejně stát. Viz. slova ministra dopravy.

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/ministr-dopravy-prachar-v- kraji-zkuste-jednat-o-r52-zvlast-20140805.html
TMB
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 247
Registrován: 3-2013
Odesláno Středa, 06. srpna 2014 - 08:50:24   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

To možná, ale pokud by se změnilo politické zastoupení ve prospěch odpůrců odsunu, případně se zastupitelé opravdu museli podřídit výsledku referenda, tak má město v rukou možnost změny územního plánu, vydání či ne vydání stavebního povolení atd. Jsem opravdu zvědav, jak to po volbách dopadne.
Racek
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1540
Registrován: 5-2004

Odesláno Středa, 06. srpna 2014 - 09:10:50   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

TMB: územní plán, co se týká staveb "nadmístního významu", se musí podřídit krajským zásadám územního rozvoje. Stavební povolení vydává stavební úřad, což je státní správa, město jako samospráva je jenom účastníkem (stejně jako sousedi stavby nebo Děti Země). Takže teoreticky má Prachař pravdu, že stát se ne výsledek referenda ohlížet nemusí.
Prakticky ovšem to může být úplně naopak. Město zatím odsun podporuje, a stejně se za 80 let nic nepodařilo. Pokud bude město referendem zavázáno být proti, tak to může být definitivně marný boj ...

http://www.facebook.com/NadraziBrno
Racku,
Neregistrovaný host
Odeslán z: 88.131.62.38
Odesláno Středa, 06. srpna 2014 - 12:20:11    Odkaz na tento příspěvek  

takže bude kulové (hovno, kakací smajl) a brněnští aktivisti podporování zelenýma budou spokojení.
jregent
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 941
Registrován: 10-2011
Odesláno Středa, 06. srpna 2014 - 12:37:38   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

ad referendum
A proč ne celo-krajské, když má nádraží v Brně,IMHO , větší význam pro každodenně dojíždějící nebrnňáky?
Racek
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1541
Registrován: 5-2004

Odesláno Středa, 06. srpna 2014 - 13:16:50   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

88.131.62.38: ó nikoliv, pokud Verkehrministerium konečně zahrne do svých úvah i "odpor prostředí" (ve fyzice se zanedbává jen v úlohách pro základní školu), tak by konečně mohlo začít prosazovat nějakou reálnou variantu. Kulové AKA nulovou variantu si nemohou dovolit (a naštěstí už to začínají chápat).

jregent: do Brna nějak dojíždí nějakých 100k lidí. I kdyby všichni jezdili vlakem (fskutečnosti < 1/2) a byli všichni z kraje (jakože nejsou), tak je to 8,5 % obyvatel kraje, ostatní vcelku nemají důvod se zajímat, protože se to jejich života a peněženek nedotýká. Naproti tomu brňáků se to dotýká skoro všech, protože komu by nevadila zmršená MHD, tomu určitě bude vadit město víc zacpané auty dojíždějících, a městský rozpočet vysátý různými vyvolanými investicemi.

http://www.facebook.com/NadraziBrno
Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1371
Registrován: 9-2005

Odesláno Středa, 06. srpna 2014 - 14:24:29   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Nevím, zda všem podporovatelům odsunu dochází, že zároveň hlasují pro nevybudování tratě ke Kampusu, nevybudování tratě na Kamechy, nevybudování tratě na Lesnou, nevybudování tratě do staré Líšně, neopravení některých důležitých komunikací (Cejl, Merhautova, protože na Dolní by město muselo přivést dopravu a taky by ji muselo každý rok nemalou částkou dotovat.
Jakkoli současného primátora neprožívám, tak v se nejrozumněji zatím chová v otázce rozpočtu, což by u odsunu mohlo být dost obtížně udržitelné.
Reálnou variantou by mohla být buď realizace části projektu NvC (kromě podzemní části, na kterou by se když tak udělala jen stavební příprava, aby se nemuselo vrtat do hotového nebo minimalistický upgrade, spočívající v rekonstrukci jižního zhlaví, případně přistavění V průjezdného nástupiště k Tescu.
David
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 10729
Registrován: 12-2007

Odesláno Sobota, 09. srpna 2014 - 12:02:19   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Trocha té "vysvětlovací a přesvědčovací kampaně" z podchodu na tom starém fujfuj nádraží v centru (na stejném místě, kde před pár lety bylo vyvěšeno "vyvracení mýtů o odsunu"):

Jojo, více bydlení v blízkosti centra, ale přesto méně aut tamtéž; přestup vlak/bus v jednom místě = výhoda, byť jde o místo sebeodlehlejší. No nic, to jen tak.

http://www.youtube.com/user/DavidDopravniVidea
Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1376
Registrován: 9-2005

Odesláno Sobota, 09. srpna 2014 - 23:50:36   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Zoufalá demagogie non plus ultra. Vlak a bus už dnes v jednom místě jsou a dokonce bezbariérově - přes viadukt. Pohodlné parkování lze zřídit za stávající rolou vedle Tesca.
Uniká mi, jak může nádraží oživit řeku a proč by to nešlo bez něj.
Na letiště se dá jet i ze stávajícího a projekt NvC s tím pičítá. No a na dálnici su od role za tři světelné križovatky, to není zas tak špatný výkon.
Vasekpetr1
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 581
Registrován: 8-2006
Odesláno Neděle, 10. srpna 2014 - 00:26:24   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

No a na dálnici su od role za tři světelné križovatky,
Já napočítal pět od Vichra, ale to je fuk[lol]
PVT
Neregistrovaný host
Odeslán z: 212.96.190.3
Odesláno Neděle, 10. srpna 2014 - 13:08:00    Odkaz na tento příspěvek  

Goldfinger: ano zavest hnojem .... prapuvodne melo bit hlavi nadrazi na mist kde je tet dolni nadrazi, ale v te dobe ty pozemky patrili Mafiji tj. cirkvi tak nakonec se postavilo spis prolobovalo PROVIZORNI nadrazi za hradbabi a jete ke vsemu to bila pouha vlecka. A tak Brno si to posralo hned od zacatku a dodnes se ztoho nevyhrabalo takze pokut se obevi snaha neco stim udelat tak je ohen na strese a vsichni odsuovaci jsou ta nejvetsi skodna. Take jsem patril k odpurcum odsunu ale potom cojsem si prosel celou historiji zeleznice v Brne tak jem se stal zaritim priznivcem ODSUNU pac je to jedina rozumna casta jak v Brne skultrnit zeleznici a take jizni cast mesta.

ano nebude to hnet a bude to stat silene penize a taktez se to dotkne 99.999% lidi co nejak prijdou do stiku s Brnem ale konecne se zbavime toho PROVIZORIA

pokut se zrelizuje odsun tak se me to dotkne v tom ze si budu muset zviknout ze doprava pro sociane slabe alias socka, mastna tic, .... (MHD), bude jezdit upne jinak a upne jinudy. holt bidlim na ve spate dire na jihu a za rachotou musim dojizdet

mimo jine uz za dob mocnarstvi se Frac jozef (cisar pokut se nepletu) prohlasil ze s tim provizoriem ma brno neco udela. mislel tim postavit z gruntu nove nadrazi kdekoli jinde nez tam kde stoji

a na letiste se da jezdit uz tet ona tam totiz vede vlecka po ktere se vozi kerosin pro letadla a jak na potvoru ta vlecka vete pred odbavovaci halou vedle prijzedove silnice takze staci postavit peron a muze se zacit jezdit ale narazis na problem v tom ze na hlavaku to nemas kde postavit a take jizdni doba je dos neni zrovna nejlepsi pac but musis pres komarovskou spojku nebo uvrati pres zidenice. ale pro zarite zastance PROVIZORIA (NvC je porad provizorium) bi ta zastavka vlabu bila prilis daleko pac bis musel prelest cele parkoviste a kousek kdezto autobus te vihodi par metru od odbavovaci hali.

a pokut nekdo bude mit problem s mou cestinou tak hol vsici nejsme doknali.
Vlada749
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 2438
Registrován: 2-2009

Odesláno Neděle, 10. srpna 2014 - 14:37:37   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Brno hl.n. bych nechal tam kde je. Chtělo by to pár úprav, rozšíření o jedno nástupiště, což by problémem nejspíš neřešitelným nebylo (směr k Tescu, využít rovněž pro parkoviště), a tudíž vymýtit veškerou ID z prostor před nádražní budovou a tento prostor nechat pro VHD a zkulturnit. Možná by to bylo levnější, než věčné omílání přesunu, kde už pár desítek ne-li stovek mega utopených ve zbytečných studiích. Nevěřím totiž tomu, že by tato akce někomu prospěla, a při fungování našeho Absurdistánu by stejně nikdy nebyla dokončena ke spokojenosti a plnému fungování. Jen by se na tom živili ti, kteří se na tom pakují již dnes.
PVT
Neregistrovaný host
Odeslán z: 212.96.190.3
Odesláno Neděle, 10. srpna 2014 - 15:59:53    Odkaz na tento příspěvek  

Vlada749: njn uz tet tam mas problem zastanit s vakem co ma 10 vagonu tj. jde to postavit tak na 1. a 6. kolej a pokut budes mit vic jak 10 vagonu tak akorat na 6. kolej kdiz pristavis dalsi preon k tesku tak nevim kde bis mel doost dlouhej pron abi se tam veslo neco jak s vice 10 vagonama. druhak dalsi dve koleje te nazachrani pac odstranis "zavadu" ale ne "pricinu" tj. ty dve koleje bi stacili akorat na soucasny stav provozu ale ne uz na budouci rozsireni provozu. staci se podivat jak to dopadlo v praze tam to prekopali (estakadi, ...) s tim ze to bude stacit az do roku 2030 a ejhle ono uz dnes to nestaci a jete to nemaj dodelany. To same koridory, vymenil se srsek a udelalo se par kosmetickych uprav a zistujese ze se to musi celi predelat pac za tech 100-150let se hodne zmenilo a 80kmh uz neni co bejvanalo.

takze se to musi udelat dost velkorise abi to za par let nebilo zas pretizeny a take abi bili uzemni rezervy kam to rozsirit coz v soucasne poloze je dost tezce problematicke a take varianta NvC to moc neresi.

ono ani varianta u reky neni upne idealni ale je to porad lepsi vez soucasny stav ci NvC.

a hadajte kde na trase mezi prahou a berclavi je nejpomalejsi cat trate ...... no preci v brne a to 30kmh je to deda kousek od nadrazi ale i tak to dooost zdrruje a take je to dokonale poznavaci misito ze jsme v tom brne pac takle pomalu se nikde nejezi (nepocitam vyluky)

tu prestavbu nadrazi mi nedocenime to doceni az nasi sinove ci spise vnuci pac nez se to vse dodela a "zabidli" tak to bude na doooost dloho a nevihne se to prekopani cele MHD, .......

ono dnes 500m peron pro osobni doravu je minimum a pro nakladni se unazuje s vlaky az 1000m dlouhe takze ono chce fak uvazovat dost velkorise a v sirsich souvislostech a ne si hrat na svem pisecku s babovickami.

skus si prohlednout jak to tet vipada pred nadrazim a zamisli se nad tim jak to tam vipada. to ze to tam predlazdis a vihazis zabradli si nepomuzes (to zabrali tam je proto abi ten substrat lezl je ve vimezenich mistech a nemotal se mezi salinama) pac je tam malo mista anebo moc velky provoz na danou plochu takze se stim musi neco udelat a to radikalne.

v dobach nez jsem videl prazsky florenc tak jsem si o nem mislel co to tam maj prazaci za urasno oatobusovi narazi a kdiz jsem ho pak zahlidl z estakadi tak jsem jen kvitoval zalta prochcana a nedostuna zvonarka kdby komuosi vidrzeli o par let dil mozna bi k te zvonarce dodstaveli i ten zbitek tj. vlakove nadrazi ale dopadlo to tak jak to dopadlo.
Bugear
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 3141
Registrován: 8-2005

Odesláno Neděle, 10. srpna 2014 - 21:33:28   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

@PVT: Jazi?

»Online výpočet kontrolní číslice« »Výpočet kontrolky na mobilu (Java)«
Lekce češtiny pro diskutéry: píšeme výjimka, standard, ližina. Tipovat znamená odhadovat, typovat znamená psát či provádět typovou zkoušku.
PVT
Neregistrovaný host
Odeslán z: 212.96.190.3
Odesláno Neděle, 10. srpna 2014 - 22:12:17    Odkaz na tento příspěvek  

Bugear: dislexije a disgrafile takze to o moc lepsi nebude
Vlada749
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 2440
Registrován: 2-2009

Odesláno Pondělí, 11. srpna 2014 - 20:56:31   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

PVT: Kdyby se trochu chtělo, šlo by možná i podle vás neuskutečnitelné. Ovšem ono se spíše nechce, neb se chce dobře s něčím kšeftovati. A tudíž další desítky let se nebude dělat nic, pouze udržovací práce. Bohužel. Za ty roky už mohlo býti hotovo a mohlo sloužit. Jak vypadá prostor před nádražím, vím. Ale myslím, že by se řešit dalo. Jenže není vůle.
Antihollan
Neregistrovaný host
Odeslán z: 213.220.214.148
Odesláno Úterý, 12. srpna 2014 - 01:15:48    Odkaz na tento příspěvek  

Máš recht kdyby to zelení panáci a naivkové nezdržovali už to mohlo být hotové a mohlo se cestovat trochu na úrovni. Vlaky po letech jezdí už aspoň na dálkovce solidní ale co je mi to platný když nastupuju/vystupuju na tom hnusu nevyhovujícím, ale tak hlavně že je to "v centru". Většina lidí do/z toho centra vůbec nejede, poněvadž tam ani není proč jet pokud tam člověk vysloveně nemusí na úřad apod.
Jinak v přednádraží je individuální doprava ten naprosto nejmenší problém, který by se měl řešit, s výjimkou kousku u vchodu do nádražní budovy, kde si z toho někteří dělají parking a pak má bus problém projet. Což je drobnost pohodlně řešitelná, zvláště když měštští opičáci u pošty pořád opruzujou, tak můžou stát o pár metrů dál a řešit podstatnější.
David
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 10757
Registrován: 12-2007

Odesláno Úterý, 12. srpna 2014 - 02:41:49   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Máš recht kdyby to zelení panáci a naivkové nezdržovali už to mohlo být hotové a mohlo se cestovat trochu na úrovni.

Jen několik otázek (v podmínkách "kdyby už dnes bylo hotovo nádraží v odsunuté poloze"):
- Na úkor čeho by mezitím proběhly investice do vybudování tramvajových tratí nutných pro obsluhu nového, odsunutého nádraží?

- Na úkor čeho by byl financován větší rozsah MHD nutný pro odpovídající úroveň obsluhy nového, odsunutého nádraží?

- Jakpak by vypadalo linkové vedení linek IDS JMK, když taková S2 by se rázem stala linkou úvraťovou, s problematickým zaústěním tratě od Chrlic do odsunutého nádraží?

http://www.youtube.com/user/DavidDopravniVidea
Racek
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1542
Registrován: 5-2004

Odesláno Úterý, 12. srpna 2014 - 08:31:28   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Většina lidí do/z toho centra vůbec nejede, poněvadž tam ani není proč jet
Hlavním důvodem je uspořádání MHD. Síť šalin tvoří radiály vycházející z "ringu", když bude nádraží mimo ten ring, tak to má dvě řešení: buď budou dál všichni jezdit z nádraží do centra, aby přestoupili (= prodloužení cesty), nebo se posílí tangenty na úkor radiál (= zmrší se doprava pro 90 % místních, kteří vlakem nejezdí).
A kdyby to modří (a oranžoví) panáci a kšeftaři nezdržovali odsunovacím nesmyslem, už to mohlo být hotové a mohlo se cestovat trochu na úrovni [wink]

http://www.facebook.com/NadraziBrno
Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1379
Registrován: 9-2005

Odesláno Úterý, 12. srpna 2014 - 10:33:44   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Antihollan: Do centra možná většina lidí nejede, ale většina cílů leží v severní části města a tam by se cesta z odsunuté role prodloužila min. o 10 min. (delší cesta od perónu na MHD, čekání na spoj, cesta do dalšího uzlu přes dvě světelné křižovatky, čekání na přestup).
Racek: politicky by asi bylo neúnosné, aby se s výjimkou d12 (a nejspíš okružek a44/84 muselo přestupovat, takže by e celá síť zmršila, což by například páteřní linku d1 udělalo naprosto nepoužitelnou. Možná by došlo i na takové šílenosti, jako obnova odbočení z Křenové na Dornych a trasování d8 závlekem přes Rosickou, ale to raději nebudu rozvíjet, aby se toho někdo nechytil.
22michal
Neregistrovaný host
Odeslán z: 212.96.178.163
Odesláno Úterý, 12. srpna 2014 - 12:11:58    Odkaz na tento příspěvek  

Byl jsem svědkem nějaké té ankety o přepravních proudech (konkrétně ve vlaku S2 od Křenovic)- nikdo kolem mne nepotvrdil, že bude pokračovat pomocí MHD dál od hlavního nádraží. Já myslím, že v tom centru leží víc cílů než si někdo představuje nebo je ochoten připustit.
PVT
Neregistrovaný host
Odeslán z: 212.96.190.3
Odesláno Úterý, 12. srpna 2014 - 18:42:08    Odkaz na tento příspěvek  

david: a naopak na ukor ceho se prestehuji inzenirske site ktre pocitaji s odsunutym nadrazim, ktere se buduji pokouskach jiz nekolik desetileti.

Pokut jem si vsiml tak KORDIS dela vse proto abi rozhazel prtupni uzli po meste a ne mit vsechno narvany na jednom miste

prestehovani nadrazi je jen jedna stavba z nekolika co se bude tikat zeleznice napr. se pocita s prestupnim uzel v cernovicich (bude do na moste pres olomouckou)............ a na to budou navazovat dasi stavby inrastruktury ale to bude chvili trvat a jinak mesto ktere ma dostaveno = MRTVE MESTO

napr. ve vidni prestehovali za posleni stoleti hlavni nadrazi 3x a to podstatne dal a pezilo to, ale tady to chcou posunout o kousek abi se mohlo mesto nadechnout a posunout dal a je to neresitelny problem aneb obcas je zapotrebi radikalni rez coz je odsunuti hlavaku

co se okolo nadrazi za poslenich 10-20 let postavilo pocita s odsunutou polohou pac ono to nadrazi je v uzemnim planu v odsunute poloze zakresleno minimalne 50. let ale spis 80 let. takze se zas ti co staveli v dobre vire podle uzemniho planu budou s toho dost nadseni kdiz nadrazi zustane ve stjne poloze. dale mesto ktere chce neco udela s jizni neviuzivanou casti mesta ma dost svazane ruce pokut nadrazi zustane tam kde je pac vsechny plany co se dotet udelali pocitaji s odsunutou variantou. takze neco se pomalu posouva podle dloholeteho uzemniho planu kteri je aspon co se tice nadrazi furt setjny (ano nadrazi se stehovalo ale porad bilo v intencich od dolniho nadrazi po pul cesty mezi donim a hlavnim nadrazim). A tet prijde par ekoteroristu, zviditelnovacu, ..... a udela se celem vzat, vse co bilo dotet vubudovano se zahodi udelase se jedina stavba a pak potichoucku se mozna zacne prekopavat co bilo nachistano abi to bilo nejak pouzitelne nebo spis to zustane tak je to tet pac at zilou provizoria

A proc to neni dodnes prestehovany je proto ze je to doooost zasadni zmena v urbanizmu mesta tak pokut to neni akutni tak se do toho nesaha kdiz uz to dojde do stavu ze se ledy pohnou a zacne se neco dit tak do toho neco vleze jako valka, prevrat jeden a pak druhy a nakonec ekoteroristi a jine zivli taze se o tom porad debatuje prekresluje uzemni plan furt ve stejnem duchu a skutek utek.

zacinam mit pocit ze jedine co si brno zaslozi je ho zavest hnojem a pak budou vsici spojeni pac budou mit nohy v teple .........
Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1381
Registrován: 9-2005

Odesláno Čtvrtek, 14. srpna 2014 - 00:05:58   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

PVT: Ve Vídni bylo doteď nějaké HBf?!!! Tvoje myšlení není o moc vepředu před psaním.
Dan_od_mun
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 472
Registrován: 6-2005

Odesláno Pondělí, 18. srpna 2014 - 15:04:12   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Aktivisti....
Neregistrovaný host
Odeslán z: 213.220.214.148
Odesláno Úterý, 19. srpna 2014 - 00:01:34    Odkaz na tento příspěvek  

Ani podpisy to neumí posbírat, ale kecat do nádraží nebo dopravy celkově by Patrik a spol. chtěli. Kdopak je asi za ty lži platí, že by někdo kdo by se uchytil na "nádraží v centru", protože na "odsunutém" se k lizu nedostal, to už mají zabrané jiní? Nezapomeňte to zelené šméčko volit na podzim ať je v Brně ještě větší bordel než teď (a to mě opravdu nemůže nikdo podezřívat, že bych choval nějaké sympatie k současným politikům na MMB, radnicích nebo kraji).

22Michal: jaké cíle máš v centru? Brňákovi může být jedno kde nádraží je, když chce do centra nepotřebuje na to nádraží v centru, sjede si tam šalinou a dojíždějící pokud tam nepracují nebo nemusí na nějaký tam sídlící úřad tak tam taky jít nepotřebuje (nebo to řekněme jinak, všechno co je v centru - služby, obchody je i jinde, na poloze nádraží to nezáleží). A turistům je to taky jedno. V podstatě jediní kdo furt tvrdí že nádraží musí být v centru (ač nevyhovující jak již bylo mnohokrát dokázáno) jsou ti aktivisti, kteří bojují vždy a proti všemu i když je to užitečná věc. Zajímalo by mě, kolik z těch 13 500 platných podpisů je lidí, kteří tím vlakem skutečně jezdí a byl by pro ně problém jet na nádraží (možná) o 5 minut déle, což je sporné.
Místo aby se teda řešilo, jak nové nádraží nejlépe napojit na MHD, což je řešitelné, tak se radši řekne, že se nádraží nepostaví, protože (možná, teoreticky, asi) bude napojení na MHD horší než teď. To je vlastně taky jedinej argument aktivistů, že cesta na nádraží bude trvat (možná) déle. Že pak ten vlak bude mít kratší jízdní dobu než dneska, to už aktivisti neřeknou, to se jim nehodí.
Goldfinger
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1383
Registrován: 9-2005

Odesláno Úterý, 19. srpna 2014 - 10:07:35   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Odsunutá rola na MHD napojit lze, ale jde o to, že blbě a rozhodí se tím celý systém. Od perónů na šaliny i busy to bude podstatně dál.
A uspořádání nové role s úrovňovým křížením nákladového průtahu a přerovky je provozní lahůdka, kterou se odsunovači taky moc nechlubí. O kolik bude kratší jízdní doba z Majlontu na Dolní, o 30 sekund? Řekl bych, že bude spíš pomalejší, protože z Majlontu do Šimic je rovina a kdyby se spravila trať, tak to vlak dá rychleji. Totéž z jihu. Takže aktivisto přestaň dýchat rajský radniční plyn a vrať se do reality.
Mike_tom
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 914
Registrován: 4-2003
Odesláno Úterý, 19. srpna 2014 - 10:24:26   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

K veřejné diskusi o poloze nádraží mě aktuálně zarazilo, že někteří "neutrálové", či mírní příznivci odsunu ještě i dneska žili v domnění, že odsun znamená pouze vymístění expresů a rychlíků s tím, že osobáky zůstanou tam kde jsou. Když jsem takovým lidem sdělil to sladké tajemství, že odsun znamená, že nádraží tam co je už zkrátka vůbec nebude, následovalo šokované: "Co je to za p..ovinu?"
Racek
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1544
Registrován: 5-2004

Odesláno Úterý, 19. srpna 2014 - 10:32:04   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Goldfinger: v aktuální verzi odsunutého nádraží od IKP CE už křížení přerovky s nákladovým průtahem není. Díky těm nenáviděným aktivistům, kteří si u ministerstva vykverulovali dopracování variant, putoval projekt SUDOPu do koše, a obě uvažované varianty jsou nyní z železničního hlediska funkční.

http://www.facebook.com/NadraziBrno
Jmb
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 995
Registrován: 12-2007

Odesláno Úterý, 19. srpna 2014 - 16:18:08   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

... a obě uvažované varianty jsou nyní z železničního hlediska funkční. to už tady bylo min stokrát, že je všechno v pořádku, to slýcháváme už min 30 let a stejně to pořád stojí za ho... (hození do stoupy). A i kdyby, tak přehození vynucených investic novým nádražím na město je od státu podraz, který zlikviduje veškeré investice do Brna na desítky let, s čímž žádný soudný Brňák nenůže souhlasit
Racek
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1545
Registrován: 5-2004

Odesláno Úterý, 19. srpna 2014 - 16:33:00   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

přehození vynucených investic novým nádražím na město je od státu podraz, který zlikviduje veškeré investice do Brna na desítky let, s čímž žádný soudný Brňák nemůže souhlasit
To by platilo, pokud by stát nutil Brno nádraží přemístit. Ale stále platí vládní usnesení z roku 2002, že stát bude respektovat nádraží tam, kam si ho město Brno umístí svým územním plánem. Takže zmíněný podraz chystá město samo na sebe, vlastně současní radní na ty budoucí.
Praha je vždycky ve všem napřed, Hudečka tam stíhá policie za Bémovy průšvihy. Koho budou v Brně stíhat za Onderkovy průšvihy?

http://www.facebook.com/NadraziBrno
Jmb
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 996
Registrován: 12-2007

Odesláno Úterý, 19. srpna 2014 - 18:35:41   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Racek - tak už jsem to pochopil, vláda rozhodne o nádraží, až město schválí ÚP s umístěným nádražím. Město schválí ÚP s umístěným nádražím, až vláda schválí variantu umístění nádraží. Takže proto se zase 12 let nic neděje a dít nebude, tak to se nádraží nedočkáme nikdy. [rofl]
Racek
Registrovaný uživatel

Číslo příspěvku: 1546
Registrován: 5-2004

Odesláno Úterý, 19. srpna 2014 - 22:48:47   Poslat uživateli soukromou zprávu Odkaz na tento příspěvek  

Město má ÚP s umístěným nádražím od roku 1994. Že se státu (s významnou pomocí fy SUDOP Brno) od té doby nepodařilo v tom místě vyprojektovat nějaké nádraží, které by se dalo povolit, zafinancovat a postavit, je spíš důkaz neschopnosti všech zúčastněných, než důkaz nemožnosti modernizace uzlu s nádražím v odsunuté poloze.

http://www.facebook.com/NadraziBrno