naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 14. 10. 2020
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2020
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » výpadek elektrického proudu na sbb

Výpadek elektrického proudu na SBB

text: Tobiáš Fuks, Martin Jarath a SBB
vloženo: 1. 7. 2005

Výpadek elektrického proudu na SBB ve středu 22. června 2005 – Průběh a odstranění havárie.

Připraveno podle oficiálních materiálů SBB. Materiál stručně popisuje schéma napájení drážní sítě SBB a časový průběh celé havárie.

Systém zásobování energií SBB
Přehled elektráren, trafostanic, přenosové soustavy (vedení)

Celá napájecí soustava SBB sestává z těchto bodů:

  • 10 elektráren
  • 5 frekvenčních měničů z 50 Hz na 16 2/3 Hz
  • 2 propojení se sítí DB-Energie
  • 63 trafostanic (transformace z 132 na 15 kV)
  • 1800 km vedení
Místo stavby a havárie

Výchozí stav od 17:08
Normální stav s nuceným poklesem výkonu

Dvě ze tří vedení, která přenáší energii z elektrárny Amsteg v německy mluvící části Švýcarska, jsou kvůli stavebním pracím mimo provoz.

Porucha vedení Amsteg – Rotkreuz v 17:08:28

Místo stavby
Třetí vedení (jediné provozní) bylo vyřazeno zkratem (důvod zkratu neznámý). Nemůže být znovu zapnuto. Síť se rozpadla na dvě části. V obou panovala síťová nerovnováha.

Vypnutí zařízení v Tessinu mezi 17:08:31 a 17:08:39
Zatím stále bez dopadu na železniční provoz – energetická síť těžce poškozena.

Přebytek energie v síti vedl k ochrannému vypnutí elektrárny Ritom a Göschenen, jakož i frekvenčních měničů Giubiasco, během pouhých 11 sekund. Toto vedlo k tomu, že byla příčina poruchy v první fázi mylně předpokládána v Tessinu.

Kolaps zásobování energií regionu Uri/Tessin od 17:35
V kantonu Uri a Tessin už nejezdí žádné vlaky.

Přetížení běželo od 17:17:41 do odstupňovaného odpojení elektráren Amsteg a Wassen a vedlo k totálnímu výpadku dodávek elektrického proudu pro železnice, což samozřejmě vyvolalo zastavení železničního provozu v regionu Uri/Tessin.

Nedostatečné zásobování „německého“ a západního Švýcarska od 17:08
Prozatím bez následků na železniční provoz.

Provozní pohotové výrobní kapacity v oblasti „německého“ a západního Švýcarska a převodní kapacity s DB postačily pro krytí spotřeby jen krátce. Části zařízení pracovaly v oblasti přetížení.

Kolaps zásobování energií oblasti „německého“ a západního Švýcarska v 17:35
Vlaky v těchto oblastech již nejezdí.

V 17:35 vyřadilo přetížení síť v oblasti německého a západního Švýcarska.

Chybějící výkon 200MW (vedení Amsteg – Rotkreuz) z Gotthardské oblasti mohl být přetížením zařízení v oblasti „německého“ a západního Švýcarska kompenzován jen krátce.

Průběhy obnovy dodávek energie

Od 19:45 jsou opět dostupné jednotlivé části,
od 21:30 jsou opět zajištěny dodávky elektrické energie pro železnici.

Paralelní urychlené zprovozňování oddělených „ostrovních“ sítí 132kV:

  • Tessin
  • Zürich/východní Švýcarsko
  • Wallis/západní Švýcarsko
  • zprovozňování sítí v „německém“ Švýcarsku

Synchronizace a spojování „ostrovních“sítí, než byla celá síť opět dostupná.
Spuštění trafostanic a postupné zapínání napájení železničního napájecího vedení.
Železniční provoz byl zahajován postupně, ihned jak bylo vedení pod proudem.

SBB se samozřejmě snažily vzniklou situaci operativně řešit, a uchýlily se k mnoha akcím, které měly za cíl cestujícím usnadnit tuto nepříjemnou situaci. Bylo zajištěno přes 300 noclehů, mnoho taxíků na náklady SBB pro potřebné (např. převoz na letiště), nasazeno přes 250 busů, zodpovězeno přes 6 000 telefonátů na speciální SBB infolince.

Bylo vydáno 200 000 tzv. Rail Check „Sorry“ poukázek, které opravňují postiženého k náhradě ve výši 15 švýcarských franků.

V den nehody a den poté bylo nasazeno přes tisíc dodatečných informačních pracovníků. Náklady na řešení vzniklé situace vystoupaly až na 3 miliony franků.

Funkční princip dodávek energie železniční síti ve speciální frekvenci 16 2/3 Hz
Struktura energetiky SBB
Plán výstavby sítí energetiky SBB


diskuse k článku

založit diskusi