naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

z nejčtenějších

Přeprava silničních návěsů po kolejích 11. 5. 2005
ŠKODA 15T je zde! 17. 9. 2008
ETCS pro parní lokomotivy 3. 3. 2023

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » vozidla » vratné soupravy pro regionální tratě

Vratné soupravy pro regionální tratě

text a foto: Milan Procházka
vloženo: 1. 4. 2012

Jelikož provoz motorových jednotek ř. 814 je na většině sklonově náročných tratích neuspokojivý zejména z adhezních důvodů, rozhodly se ČD ve spolupráci s PARS Šumperk k radikálnímu řešení. Inspirací bylo nasazení vratných souprav spojených s běžnou lokomotivou na bázi jednotek řady 951 na Slovensku. Pro České dráhy je ve vývoji vratná souprava, postavená na základě dosud provozovaných jednotek 814. Jako trakční vozidlo budou sloužit upravená lokomotiva řady 714.

Souprava se kromě lokomotivy skládá z následujících vozidel:

  • 1 řídící vůz 914.3: vozová část je po mechanické stránce shodná se současným hnacím dílem jednotky 814. Vůz je tedy vysokopodlažní, má nástupní prostory při obou čelech, je vypuštěn pohon a nemá WC. 1 čelo je upraveno se stanovištěm strojvedoucího, opačné čelo je průchozí.
  • 1 vložený vůz 014.3: jde o identický vložený vůz z trojdílných souprav 814.2.
  • 0–3 vložené vozy 014.4: vozová část je po mechanické stránce opět shodná se současným hnacím dílem jednotky 814. Vůz je tedy vysokopodlažní, má nástupní prostory při obou čelech, je vypuštěn pohon a nemá WC. Obě čela jsou průchozí.

Zdrojem el. energie je generátor 60V na lokomotivě řady 714. Baterie jsou ve voze 914.3, který též napájí vložený vůz 014.3. Dále je baterie v 1 libovolném voze 014.4. Je tedy možné stavebnicově sestavovat 2–5dílné vratné soupravy. Lokomotiva řady 714 bude upravena pro možnost dálkového řízení z této soupravy.

Řídící vůz řady 914.3. Řídící vůz řady 914.3. Vložený vůz řady 014.3. Vložený vůz řady 014.3.
Vložený vůz řady 014.4. Vložený vůz řady 014.4.

V létě byla uskutečněna zkušební jízda se soupravou 814.005+914.005+3x vůz 010 + lokomotiva 714.225 na trati Karlovy Vary – Potůčky. Zkouškou se měly ověřit silové působení a bezpečnost proti vyšinutí při sunutí pětivozové soupravy a dále možnost dálkového ovládání lokomotivy z řídícího vozu.

Pro účely zkoušek byl na lokomotivu nainstalován digitálně-reléový převodník (dále jen D/R převodník). Na 2. stanovišti strojvedoucího byla elektricky odpojena jízdní páka kontroléru a její kontakty nahrazeny D/R převodníkem. Pro jízdu lokomotivou vpřed bylo použito 1. stanoviště. Pro jízdu vzad, tj. řízenou z řídícího vozu, stačilo předat řízení na 2. stanoviště a navolit příslušný směr jízdy. Volba jízdního nebo brzdového stupně tak byla prováděna povely z řídícího vozu 914. Ostatní voliče, jako směr jízdy, jízda na 1 nebo 2 agregáty apod. byly obsluhovány ze stanoviště strojvedoucího. Dále nebyly předávány na řídící vůz stavové veličiny lokomotivy, jako tlaky a teploty a pod. Proto byla při zkouškách souprava obsazena dvěma strojvedoucími.

Výsledky zkoušek: Při sunutí pětivozové soupravy byly v některých místech trati naměřeny síly, hraničící s bezpečností proti vykolejení. Proto bude povolen provoz pětivozové soupravy pouze na vyjmenovaných tratích.

Dálkové ovládání lokomotivy nevykazovalo vážnější nedostatky. Pouze při jízdě po mírném spádu byl neustále periodicky volen 1. stupeň EDB a následně 1. stupeň jízdy. Tento nedostatek bude odstraněn příslušným SW na upravené loko 714.

Dle informací ze Šumperky by 1. vratná souprava měla být vystavená v září 2012 na výstavě v Ostravě.

Na snímku je zachycena zkušební souprava 814.005+914.005+3x 010+714.225 minulý rok v Karlových Varech. Na snímku je zachycena zkušební souprava 814.005+914.005+3x 010+714.225 minulý rok v Karlových Varech.