naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » přeprava zásilek české pošty po železnici v roce 2005

Přeprava zásilek České pošty po železnici v roce 2005

text a foto: Karel Zeman a Jiří Reitmayer
vloženo: 1. 7. 2005
upraveno: 19. 7. 2005

Šest let ode dne, kdy byla zrušena takzvaná vlaková pošta – 29. května 1999 – využívá Česká pošta stále služeb železnice, resp. dopravce České dráhy a.s. Dnes již nejsou poštovní vozy řazeny na vlacích osobní přepravy (kromě jediné výjimky, uvedené níže), nicméně část poštovních zásilek je po českých kolejích přepravována dosud; samozřejmě se již nejedná o objemy jako v osmdesátých letech, protože nezanedbatelnou část dálkových poštovních přeprav dnes zajišťuje silniční doprava. Veškeré železniční poštovní přepravy – až na jedinou výjimku, zmíněnou níže – jsou dnes vedeny v ucelených vlacích kategorie Nex, které navíc jezdí výhradně v nočních hodinách. Česká pošta již vlastní pouze dvě řady vozů, Postw z roku 1984 a Gbkkqs taktéž z osmdesátých let.

Vozy obou typů v terminálu Praha-Malešice

Vozy starších řad již nasazovány nejsou, setkat se nimi ale stále můžeme...

Ovšem již jen jako s aktéry odstavených kolon.
Ani do jejich poštovních stránek již dopis nikdo nehodí... vše Balkova Lhota 11. června 2005

Celá poštovní železniční doprava v České republice je zajišťována dvěma páry „nexáků“, které jsou vedeny v relaci Praha – Ostrava a zpět, které jsou doplňovány dvěmi dvojicemi křídel Česká Třebová – Brno (-Břeclav). Tato optimalizovaná síť vytváří jednoduchou a efektivní páteř celé poštovní přepravy v České republice. Konkrétně se jedná o tyto vlaky:

  • Nex 50450 Ostrava hl.n. 22:25 – Praha-Malešice 04:28
  • Nex 50452 Ostrava hl.n. 20:05 – Praha-Malešice 00:54

v druhém směru:

  • Nex 54051 Praha-Malešice 01:25 – Ostrava hl.n. 07:29
  • Nex 54053 Praha-Malešice 22:30 – Ostrava hl.n. 03:09

křídla:

  • Nex 52352 Brno hl.n. 21:02 – Česká Třebová 22:11
  • Nex 52354 Břeclav os.n. 22:40 – Česká Třebová 01:21

v protisměru:

  • Nex 53253 Česká Třebová 00:51 – Brno hl.n. 01:59
  • Nex 53255 Česká Třebová 04:07 – Břeclav os.n. 07:43

Vlaky Nex 50450, 52354, 53255 a 54051 jsou sestavovány z vozů řady Gbkkqs a jezdí každou noc kromě noci z neděle na pondělí. Zbylé čtyři vlaky jsou složeny z vozů řady Postw a nesou navíc označení „poštovní expres“. Tato čtveřice vlaků nejezdí ani v noci ze soboty na neděli. Na rameni Praha – Ostrava jsou poštovní vlaky vedeny lokomotivami řady 162/163, z České Třebové do Brna „esy“ řady 363, a z Brna do Břeclavi „plecháči“ řady 242.

PRAHA
Pohled na malešický terminál ze strany od kolejí Vlak Nex 54053 před odjezdem z Prahy-Malešic večer v pátek 24. června 2005, v čele s lokomotivou 162.035.
BRNO
Nakládka pošty do obou typů vozů na brněnském hlavním nádraží ve čtvrtek 2. června 2005.
Poštovní přepravky ve voze Gbkkqs v Brně ve stejný den
OSTRAVA
Vozy řady Postw, odstavené v Ostravě 15. června 2005

Touto sítí, vytvářející takzvaný „noční skok“, jsou obsluhovány poštovní uzly Praha-Malešice, Pardubice, Olomouc, Ostrava, Brno a Břeclav. Jediným městem, jehož poštovní uzel je pravidelně zásobován železnicí a které přitom neleží na páteřní síti, je jihočeský Tábor. Sem míří každou noc (kromě noci z neděle na pondělí) jeden vůz řady Gbkkqs z Prahy-Malešic.

Vůz řady Gbkkqs u poštovní budovy v Táboře odpoledne 10. června 2005

Až do konce platnosti minulého GVD, tedy do 11. prosince 2004, byla tato obsluha Tábora prováděna vlaky Nex 55819 (Praha-Malešice – Tábor) a zpět spěšným vlakem Sp 1838 (Tábor 22:31 – Praha-Vršovice 23:54); z Vršovic byl „žehličkou“ řady 111 odvážen do Malešic jako Nex 55551. Od 12. prosince 2004 se podoba této obsluhy mírně změnila: vůz Gbkkqs vyjížděl z Malešic vždy v 01:51 ráno na vlaku Nex 44561 a do Tábora přijížděl v 03:37. Na zpáteční cestu se vydával ve 21:30, připojen na vlak Pn 68410, na kterém dojížděl zpět do Malešic v 03:33 ráno.

Vůz řady Gbkkqs na konci vlaku Pn 68410 v Táboře večer 10. června 2005

Další změna nastala od 12. června 2005, kdy byl zrušen Nex 44561 (resp. zkrácen do úseku České Budějovice – Summerau). Nyní je poštovní vůz odvážen z Prahy-Malešic jako vlak Rn 55555 na ONJ (Malešice 02:15 – ONJ 02:46), kde je připojen na soupravový vlak Sv 29648, s ním odvezen na Hlavní nádraží a do Tábora odvezen na konci vlaku R 649 „Šumava“. Zde je odpojen a přistaven k rampě pošty, nacházející se v těsném sousedství nádražní budovy. Zde vůz stojí celý den až do večera (resp. od rána nedělního až do večera pondělního), kdy je odvezen zpět do Prahy, opět na vlaku Pn 68410, ale v posunuté poloze (Tábor 01:59 – Praha-Malešice 04:22). Jedná se tak po krátké přestávce o úplně poslední případ, kdy je v České republice vlakem osobní přepravy pravidelně dopravován poštovní vůz.

R 649 s připojeným vozem Gbkkqs vjíždí v sobotu 18. června 2005 do Tábora.
Vůz je odpojen, a po odjezdu rychlíku je zálohou (704.013) několika úvratěmi přesunut k rampě Pošty 02 Tábor.

Až do konce platnosti minulého grafikonu docházelo v Táboře k setkávání spěšninových „raket“ a poštovního vozu, odstaveného u budovy pošty.

Na snímku z 15. srpna 2003 stojí vedle sebe odstavený stroj 363.086, 242.227 v čele Nex 58510, který tohoto dne přivezl z Českých Budějovic do Tábora jeden „bechyňský“ patrový vůz řady Bmto, a u pošty zmíněný poštovní vůz.

Jediný další výkon poštovního vozu mimo uvedenou síť je rameno Praha-Malešice – Pardubice – Opatovice nad Labem, avšak pouze „pp“, tedy podle potřeby. Tento výkon je zajišťován jedním vozem Gbkkqs, a to vlaky Nex 54051/Os 5624/Nex 53311/Nex 50450. V praxi se ovšem návrat z Opatovic do Pardubic koná také na osobním vlaku, a to na Os 5633. Nejedná se ovšem úplně o klasickou poštu, neboť jsou touto relací naváženy zásilky zásilkového obchodu Quelle (dříve Magnet Pardubice) v Opatovicích nad Labem do poštovní centrály v Praze-Malešicích, odkud jsou běžnými poštovními kanály distribuovány ke konečným zákazníkům. Jedná se tak u nás o pravděpodobně jediné využití železniční dopravy ve službách prodejního řetězce (viz článek Železnice ve službách evropských super- a hypermarketů).

Skladový areál Quelle s vlečkou v Opatovicích nad Labem Jeden poštovní vůz řady Gbkkqs ve zmíněném areálu v únoru 2005
Na stejném místě stojí v červenci 2005 dokonce dvojice těchto vozů.
Zobrazit na celou obrazovku


diskuse k článku

založit diskusi