naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » obnova úseku středokluky – jeneček

Obnova úseku Středokluky – Jeneček

text a neoznačené foto: Lukáš Soukup
vloženo: 19. 10. 2006

Téměř po 14ti letech začíná opět ožívat polozapomenutý traťový úsek na okraji Prahy. Na tomto, téměř 7,5 km dlouhém, úseku byl provoz zastaven ke dni 1. 1. 1993. Tato doba byla poměrně charakteristická značným propadem investic do údržby tratí, daným především nejasnostmi v jejím financování. Financování z vlastních výnosů ČSD již tehdy zdaleka nepostačovalo a podobné zastavování provozu pro naprosto nedostatečnou údržbu hrozilo i v jiných lokalitách. Namátkou uveďme např. jednu kolej v úseku Úpořiny – Ohníč, kde skutečně k zastavení provozu v té době také došlo.

Bezprostředním důvodem pro zastavení provozu byl špatný stav svršku, daný především použitými blokovými pražci RS 1 se šrouby v dřevěných hmoždinkách. Již v 80. letech proběhla jejich částečná výměna v obloucích, její dokončení se však neustále odkládalo, až k němu nakonec nedošlo vůbec. Tehdy se odhadovala cena rekonstrukce na 25 milionů Kčs.

Na trati byla tak zavedena nepřetržitá výluka, osobní vlaky byly nahrazeny autobusy a veškerá nákladní doprava do Středokluk byla vedena přes Podlešín. Po celou dobu zavření tratě existovaly snahy o její znovuzprovoznění. Nicméně trať zcela opuštěna po většinu svého zavření nebyla. Alespoň do začátku nového století byla pravidelně projížděna „muvkou“ a nedocházelo tak k většímu zarůstání průjezdného profilu a rozkrádání kolejiva. 14. 12. 2000 pak byla trať dokonce projeta motorovým vozem 820.057 s pozvanými zástupci okolních obcí, ČD, SŽDC apod. Ani tato aktivita však ke zprovoznění tratě nepřispěla.

Rozhodujícím impulsem se stal až požadavek provozovatele ruzyňského letiště – Letiště Praha, s. p. (resp. tehdejší ČSL, s. p.) – a dodavatelů paliva na zajištění náhradní trasy pro zásobování letiště leteckým palivem po železnici. Tento požadavek byl vyvolán především jako následek událostí z 11. 9. 2001. Průběžně byly zvažovány různé varianty rozsahu obnovy tratě, od čistě vlečkového provozu až po rekonstrukci s původními parametry. Nakonec byla zvolena varianta s obnovou v podobě celostátní tratě ve správě SŽDC. Ovšem traťová rychlost bude snížena na 60 km/h (původně 80 km/h) a zabezpečovací zařízení na spojce od zast. Jeneček ve směru na Rudnou nebude obnoveno (výhybky č. 3, 6, 7 však ano). Prostředky na obnovu ve výši 80 mil. Kč pochází v celé výši z rozpočtu SFDI.

Obnova prováděná firmou Skanska a jejími dodavateli byla zahájena 5. 9. Investice do obnovy trati byla částečně vyvolána již v loňském roce a to v důsledku výstavby rychlostní komunikace R6 v prostoru za zastávkou Jeneč. Její trasa se zde kříží s tratí a proto zde vyrostl nový příhradový most, který bude součástí nově obnovené trati. V průběhu letošního září nejprve probíhalo odstraňování náletových dřevin. Poté následovalo trhání kolejových polí a těžení starých pražců. Následně byla prováděna úprava podkladních vrstev hutněním. Poté co bude zcela dokončen spodek v okolí nového mostu přes budoucí R6 (přelom října a listopadu), bude moci začít navážení štěrkového lože, pokládka kolejových polí (regenerovaný materiál) a úprava svršku. Úsek od st. 3 odbočky Jeneček po výhybku č. 7 je položen na pražcích SB 6 a proto byla provedena pouze výměna některých pražců a úprava a čištění kolejového lože. Dokončení a předání celé stavby se předpokládá do konce listopadu s tím, že pravidelný provoz by měl začít od začátku roku 2007.

Kromě již zmíněného nového mostu a dvou propustků se na trati nenacházejí žádné větší umělé stavby. Na trati jsou celkem 3 zastávky, a to Jeneč (km 24,659), Hostouň (km 26,806) a Dobrovíz (27,770) a 11 úrovňových přejezdů (3 vybaveny PZS). Kromě odbočné výhybky č. 1 a dalších 3 výhybek na odbočce Jeneček se na trati nenachází žádné kolejové rozvětvení. V blízké budoucnosti se však v okolí tratě počítá s výstavbou skladovacích kapacit, případně jiných aktivit, které s napojením na železnici ve svých projektech počítají a proto zde možná k vložení odbočné výhybky dojde.

Vlastní provoz by pak měl sestávat pouze z nákladních vlaků, neboť objednatel vlaků osobní dopravy – Středočeský kraj – zrušil svou objednávku s GVD 2003/04 v celém úseku Hostivice – Podlešín. V nákladní dopravě půjde samozřejmě o vlaky s leteckým palivem z jižního Německa trasované především přes PPS Česká Kubice. Z dalších možných relací pak připadá v úvahu především návoz cukrovinek do skladu v Tuchoměřicích a případně vlaky s vápencem z Nučic.

Vybagrované lože u Středokluk. 8. 10. 2006 Práce na zemním tělese v km 30,0. 28. 9. 2006
Na horním obrázku je přejezd v km 28,457, vpravo potom odstraňování kolejových pásů v nedalekém km 28,2. 28. 9. 2006
Zastávka Dobrovíz. 8. 10. 2006 Vytrhané blokové pražce v km 27,0. 8. 10. 2006
Zastávka Houstoň. 28. 9. 2006
Most přes budoucí rychlostní komunikaci R6. 8. 10. 2006
Výhybka č. 7 Odb. Jeneček. 8. 10. 2006 703.017 s pracovním vlakem u St. 3 Odb. Jeneček foto Jan Vašíček, 9. 9. 2006
Zobrazit na celou obrazovku


diskuse k článku

založit diskusi

související diskuse

Tratě na Slánsku a pod Řípem