naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 18. 11. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

aktuality » další obrat v kauze „kozí dráhy“

Další obrat v kauze „Kozí dráhy“

autor: Jan Bonev
vloženo: 1. 8. 2008

Zatím poslední slovo v případu uvažované náhrady tratě č. 132 Děčín – Libouchec novou silnicí má Ministerstvo životního prostředí. Včera po průtazích vydalo stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), ve kterém variantu vedení nové silnice po stávající trati označuje za nepřijatelnou.

„Varianta VB je NEPŘIJATELNÁ v celé délce, protože vykazuje větší vlivy na obyvatelstvo, nenaplňuje znaky obchvatu města Děčína (zejména jeho centrální části – Podmokel) a vyžaduje zrušení železniční tratě Děčín – Novosedlice. Tyto skutečnosti jsou v rozporu se Státní politikou životního prostředí 2004–2010 a s Dopravní politikou ČR 2005–2013,“ uvádí se v posudku. Současně jeho zpracovatelé za nepřijatelné označují vedení nové silnice v alternativní variantě VA údolím Chrochvického potoka, kde se stavba dostává do kolize s chráněnou oblastí. Řešením by byla upravená varianta VA méně zasahující do krajiny a vyhýbající se nejvzácnějším chráněným územím.

V tisku se o celé kauze zmínil například server aktuálně.cz. Celé znění posudku lze nalézt v Informačním systému EIA.